Много дами са на мнение, че прегледът на женските репродуктивни органи - матка и яйчници, са обект на изследване само и единствено от специалист по акушерство и гинекология. Истината е, че при провеждането на един обширен и обстоен ехографски преглед, освен органите в коремната кухина, се виждат много добре и тези в малкия таз.
 
В повечето случаи на пациентите се прави ултразвуков преглед по повод на друго заболяване. Но при обстойно оглеждане на всички органи е възможно откриването на промени в репродуктивните органи. Те може все още да не се изявяват с клинични симптоми, но да предшестват развитието на по-сериозни проблеми.
 
Някои заболяванията на матката са ендометриалните полипи, миоматозен възел, карцином.
Ендометриалните полипи представляват нормална тъкан с растеж навътре към кухината на матката. Те имат различна големина и произхождат от вътрешния слой на матката. Обикновено не се изявяват със симптоми. Когато претърпят разпад, може да се появи кръвотечение.
 
Миомата е доброкачествена формация, водеща произхода си от мускулния слой на матката. Развива се най-често във фертилна възраст. Тези образувания са с различна големина. При неглижирани случаи могат да достигнат огромни размери и да причинят притискане на коремни органи.
 
Често миомата се открива при случаен преглед, тъй като липсва ранна симптоматика. Оплакванията са общи - чувство на подуване, тежест в корема, а в по-късен етап и кръвотечение. Ехографското изследване дава ясен образ на маточното тяло, неговата големина, форма, може да се види точното разположение на възлите. От голямо значение е редовното проследяване на миомата, дали променя размерите, структурата си, дали е единичен възел, или са множество. Важно е да се знае, че този доброкачествен тумор е хормонално зависим. Растежът му до голяма степен се определя от нивото на естрогените в кръвта- големината му нараства при естрогенна терапия и бременност и намалява по време на менопаузата. Ултразвуковото изследване може да покаже също дали е настъпила некроза във възела, и дали се наблюдават кистозни промени. Контролни прегледи се правят на всеки 6 месеца.
 
Пикът на заболяемостта от рак на матката е около 50 години. Най-често това е аденокарцином. Както при миомата, и тук не се наблюдават ранни симптоми. Кървенето от гениталиите, особено по време на постменопаузалния период, е алармиращ признак. Болката ниско в корема е вече късен симптом. По време на профилактичен ехографски преглед може да се отграничи ясно туморната формация, да се определят границите, размерите й, както и отношението й към останалите структури в малкия таз. Откриването й по време на случайно ултразвуково изследване дава началото на насоченото търсене на окончателната диагноза. За целта се използват както образни, така и лабораторни методи.
NEWS_MORE_BOX
 
 
От заболяванията на яйчника най-честата случайна находка са кистите. Малките кисти, които яйчниците образуват във връзка с тяхната функция, се наричат фоликули. При настъпване на пубертета периодично част от тях започват да нарастват и при достигане на пълна зрялост отделят яйцеклетка. Това означава, че при нормална функция яйчниците образуват кисти и този процес е физиологичен. В отделни случаи обаче кисти се образуват като последствие на болестни процеси. Това са формации с размер над 30 мм. или когато при проследяване тя не изчезва спонтанно повече от 3-5 месеца. По-голяма част от тях протичат безсимптомно и се установяват случайно при профилактичен ехографски преглед. Оплакванията зависят от вида на кистата и от нейната големина. Обикновено симптомите са тежест и умерена болка ниско в корема, отклонения от нормалния менструален цикъл. Ултразвукът е изключително важен за правилното поставяне на диагнозата и разграничаването на различните видове кисти. При изследването се определят следните характеристики на кистите: размери, форма; брой на камерите на кистите; наличие или липса на свободна течност в коремната кухина.
 
Овариалният карцином е шестият по честота рак при жената. Рискови са дами с повече от 40 овулиращи години, ако имат майка или сестра с овариален рак, с късно настъпила менопауза и други. Препоръчително е провеждането на редовни профилактични прегледи при рисковите фамилии. Няма характерни ранни симптоми, забелязват се коремен дискомфорт, храносмилателни смущения, в повечето случаи няма болезненост. В по-късните стадии може да се развие инфекция, кръвотечение, болки. За поставянето на диагнозата са необходими различни изследвания: туморни маркери, имунодиагноза, ехографско изследване за определяне размерите и консистенцията на тумора, както и други образни методи.