Влияние на телесното тегло върху половата ос през различните периоди на жената
 

1. Пубертет

Появата на първия менструален цикъл (менархе) при подрастващите момичета настъпва при достигане на определена, наричана още „критична“ маса мастна тъкан. Как мастната тъкан влияе върху времето на настъпване на менархе?


 

Едно обяснение за връзката на количеството мастна тъкан с настъпването на менархе може да бъде лептинът. Той е хормон, който се отделя от мастната тъкан, пропорционално на количеството мазнини и служи като сигнал на мозъка (по-конкретно хипоталамуса), че запасите от телесни мазнини са вече достатъчни. Това не е случайно. Появата на менструация се свързва с достигане на физическа зрялост на женския организъм за концепция и бременност. Мастната тъкан ще е запасът от енергия, който ще подхранва плода до термин. 


Доказателства за важността на лептина при жените е фактът, че серумните нива на лептина са 3-кратно по-високи при здрави жени в сравнение със здрави мъже, дори след корекция по отношение на телесното тегло. Естрогените (женксите полови хормони) стимулират, а андрогените (мъжките полови хормони) слабо потискат секрецията на лептин. Логично следствие от това е намаляване на нивата на лептина след менопаузата, когато физиологично с отпадане на яйчниковата функция нивата на естрогените спадат и от яйчниците остава да се синтезират малки количеста андрогени.

 

Секрецията на лептин е правопропорционална на количеството мастна тъкан, като данните сочат, че редукция на 3 кг от телесното тегло води до редуциране на 2,7% мастна тъкан и 21% от нивата на лептина.

 

За достигане и поддържане на нормална репродуктивна функция е необходим един критичен праг на телесното тегло и съответно на мастната тъкан. За възникване на менархе са необходими 17% мастна тъкан, а за поддържане на нормални овулаторни цикли – 22% мастна тъкан.

 

Става ясно, че редукцията на тегло и по-конкретно спадането на мастната тъкан под критичен праг влияе негативно върху репродуктивната функция. Пример в това отношение е фунционалната хипоталамична аменорея, състояние при което стресови фактори, интензивни физически упражнения и/или хранителни разстройства по типа на анорексия водят до потискане на половата ос на централно ниво и клинично се проявават най-вече с аменорея.

 

Част от механизмите, водещи до развитие на заболяването, са именно спадането на лептиновите нива под определен праг, под който се потиска и цялата гонадна ос.

 

В обратния вариант на наднормено тегло или затлъставяне при подрастващите момичета се наблюдава ранно отключване на пубертет и понякога менструални нарушения.

 

2. Репродуктивна възраст

Редица изследвания в областта покават, че с повишаване на телесното тегло рискът за намалена или липсваща фертилност се увеличава. Жените със затлъстяване показват по-лоши репродуктивни резултати при естествено и асистирано възпроизводство, например индукция на овулацията, инвитро процедури, прилагане на донорски яйцеклетки. Допълнително затлъстяването и наднорменото тегло се свързват с по-висок риск от спонтанни аборти и усложнения на бременността. Редукцията на тегло оказва благоприятно въздействие върху репродуктивните резултати и успешното износване на плода до края на бременността. 

 

Предполагаеми механизми, които водят до влошените репродуктивни резултати при обезните жени, са променената овариална фоликуларна среда, повишената андрогенна активност в яйчника и промените метаболитни показатели в организма. Пример за подобен тип нарушение е синдромът на поликистозните яйчници. 

 

3. Менопауза

Телесното тегло не е определящ фактор за възрастта на настъпване на менопауза. Изследвания, сравняващи менопаузални и неменопаузални жени на сходна възраст показват, че след менопаузата преимуществено се натрупва висцерална мастна тъкан в резултат на общото наддаване на тегло и преразпределение на мастна тъкан от периферните зони към центъра.

 

Обезните жени от друга страна имат по-малко и по-слабо изразени менопаузални симптоми поради конверсията на адрогените, синтезирани от яйчника и надбъбрека в естрон (основния жиркулиращ естроген в менопаузална възраст) в мастната тъкан.

 

Заключение

Ролята на телесното тегло в поддържане на нормална яйчникова функция и съответно редовен менструален цикъл, възможност за зачеване и успешна бременност е безспорна. Както ниското телесното тегло може да бъде фактор за нарушения на остта, така и ексцесивното тегло може да бъде причина за репродуктивни нарушения, рискове на бременността и т.н. Във всеки един случай лептинът играе роля за това, защото мастната тъкан, мозъкът и яйчниците са в една динамична връзка.