• Синдромът на поликистозните яйчници е свързан с повишаване риска от ендометриална хиперплазия (разрастване на най- вътрешния слой на матката). Хиперплазията може да бъде обикновена - жлезиста, или атипична, която може да доведе до рак на ендометриума. Диагнозата се поставя ехографски, или с кюретаж, чрез който се взима материал за хистологично изследване, за да докаже или отхвърли наличието на хиперплазия. Профилактиката е с прием на гестагени във втората половина на цикъла, прием на стимулатори на овулацията или орални контрацептиви.
  • Рискът от диабет тип 2 (неинсулинозависим диабет) значително е повишен при тези пациентки. За намаляване риска трябва да се спазва подходящ хранителен и двигателен режим, както и да се използват при необходимост медикаменти, които подобряват инсулиновата чувствителност. Такъв медикамент е Метформин (Сиофор).
  • Друго усложнение е дислипидемията. Тя може да се профилактира с подходящ хранителен режим, редукция на телесното тегло, а по преценка и с медикаменти от групата на статините, които намаляват количеството на липидите в кръвта.
  • Синдом Х или метаболитен синдом. Това е комбинация от: инсулинова резистентност; диабет тип 2; дислипидемия; артериална хипертония; затлъстяване. Има теория, че в повече от 10% от жените с поликистозни яйчници, могат да имат и метаболитен синдром. 
NEWS_MORE_BOX