Синдромът на токсичния шок е токсин-медиирано, остро настъпващо, животозастрашаващо състояние, което се характеризира с внезапен срив в хемодинамичната система на човек, изразяващ се с понижение на артериалното налягане, тахикардия, повишение на телесната температура, които се последват от мултиорганно увреждане и смърт. Среща се основно при жени в периода на менструация и е свързан с употребата на силно абсорбиращи тампони.

 

Синдромът на токсичния шок е описан за пръв път през 80-те години на миналия век сред млади момичета, които са употребявали супер абсорбиращи тампони, изтеглени впоследствие от пазара. Освен с употребата на дамски тампони при жени по време на менструация, възникването му се свързва с използването на бариерни методи за контрацепция, със следродилни инфекции, изгаряния, при задържане на чужди тела, вследствие на постоперативни инфекции и др.


 

Като основен етиологичен причинител на синдрома на токсичния шок се смятат стрептококи от група А (Streprococcus pyogenes) и токсин-продуциращи представители от вид Staphylococcus aureus. St.aureus произвежда екзотоксини, основно значение сред които имат т.нар. TTS тип 1 токсин (ТSST-1) и стафилококовия ентеротоксин В. Сред стрептококите от група А основно значение за вирулентността им има т.нар. М-протеин. Пирогенните токсини на стрептококите и ентеротоксините на стафилококите действат като суперантигени и стимулират продукцията на цитокини (субстанции на възпалението) като интерлевкин-1, интерлевкин-6, тумор-некротизиращ фактор алфа (TNF-a) и др.

 

Честотата на синдрома на токсичния шок в миналото е била много по-висока, отколкото в наши дни. Въпреки това, смъртността му достига до 30-70 % от случаите. Разпознаването на ранните симптоми и своевременната лекарска намеса са от основно значение за добрия изход.

 

Според критериите на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) синдромът на токсичния шок се характеризира с няколко основни белега:

 

  • Хипотония – понижение на систолното артериално налягане до или под 90 mmHg;
  • Рязко повишение на телесната температура;
  • Поява на дифузен макуларен обрив, предимно по гърдите. Възможно е засягане на оралната лигавица с т.нар. ягодов език; на вагиналната лигавица или на конюнктивата;
  • Мултиорганна недостатъчност, проявяваща се с бъбречна недостатъчност, чернодробна недостатъчност, остър респираторен дистрес синдром, коагулопатия, некротизиращ фасциит или гангрена.


Сред неспецифичните симптоми се отнасят гадене, повръщане, диария, миалгии, главоболие, задух и др. Сред рисковите фактори, които повишават вероятността за развитие на синдром на токсичния шок, са употребата на наркотици и алкохол; пациенти, страдащи от HIV, диабет, рак или такива, прекарали наскоро варицела; пациенти, приемащи нестероидни противовъзпалителни средства.

 

Как се поставя диагнозата синдром на токсичния шок?

Голяма част от пациентите достигат до лекар в стадий на тежна мултиорганна недостатъчност, при която основна цел е борбата с шока и стабилизиране на пациента. От лабораторните изследвания може да се установи левкоцитоза или левкопения, тромбоцитопения, повишени нива на креатинин фосфокиназата, повишени нива на креатинин, повишени чернодробни ензими. Изолиране на стафилококи или стрептококи от кръвна култура, урина, секрет от влагалище, цервикс, ликвор и др.

 

Превенцията на синдрома на токсичния шок се състои в честа смяна на дамски тампони при използването на такива – препоръчва се смяната им да се извършва не по-късно от всеки 3-4 часа. В диференциално-диагностичен план състоянието може да се сбърка с болест на Кавазаки, менингококцемия, скарлатина, токсична епидермална некролиза, некротизиращ фасциит.

 

Лечението на токсичния шок се състои в овладяване на хипотонията и мултиорганната недостатъчност. Вливат се големи количества кристалоиди за овладяване на шока. Ако шокът е рефрактерен на кристалоиди, се прилагат и вазопресори – напр. норадреналин. Прилага се и антибиотично лечение, като се предпочитат препарати като ванкомицин и линезолид, които действат на метицилин-резистетния St. aureus.

 

Библиография:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459345/
https://emedicine.medscape.com/article/169177-treatment
https://www.webmd.com/women/guide/understanding-toxic-shock-syndrome-basics