Синдромът на поликистозните яйчници (СПЯ) е заболяване, което обединява група от симптоми: липса на менструация (аменорея), прекомерно окосмяване (хирзутизъм), затлъстяване, повишена мастна секреция и акне, оплешивяване (алопеция), проблеми със забременяването и стерилитет. При СПЯ се наблюдава хормонален дисбаланс - хиперандрогенизъм и хиперинсулинемия, които увеличават риска от инсулинова резистентност, захарен диабет тип 2, артериална хипертония и дислипидемия.

 

Проучване от 5 декември 2019 г., публикувано в онлайн списание за афективни разстройства, установява връзка между синдрома на поликистозни яйчници и биполярното разстройство (БАР). На базата на 8-годишно проучване учените установяват, че пациентките със СПЯ имат повишен риск от развитие на биполярно разстройство.


 

За целите на проучването са използвани данни от Националната база данни за здравно осигуряване в Тайван. Проучването е проведено сред 7175 пациентки със СПЯ и контрола от 28 607 пациентки, които не страдат от това заболяване. Целта на проучването е да открие дали съществува връзва между развитието на синдром поликистозните яйчници и биполярно разстройство.

 

Участниците в проучването са разделени в три групи: пациентки, лекувани с метформин; пациентки, подложени на хормонална терапия и пациентки, при които не е приложена нито една от двете терапевтични схеми. Пациентите се проследяват за период от 8 години, като проучването продължава докато някои от тях не заболеят от биполярно разстройство, не се откажат от програмата или до края на 2013 година.

 

Пациентите от двете кохорти се разделят на групи спрямо променливите възраст, индекс за коморбидност на Чарлсон, съпътстващи заболявания и прилагана терапия. Пациентките, страдащи от синдрома на поликистозните яйчници имат значително по-висок риск от развитие на някои заболявания като артериална хипертония, астма, затлъстяване, захарен диабет и др.

 

Около 25 % от участниците в проучването са на възраст под 25 годни, около 50 % са на възраст между 25 и 35 години, а останалата част от пациентките са над 35-годишна възраст.

 

Оказва се, че пациентките със СПЯ имат осем пъти по-голям риск от развитие на биполярно разстройство в сравнение със здравите пациентки. Биполярно разстройство е по-вероятно да се развие сред пациентки със СПЯ, които показват признаци на емоционална нестабилност. При коригиране на променливи като възраст, коморбидитет, индекс на Чарлсон и прилагана терапия, се установява, че възрастта не е фактор за развитието на БАР. Доказва се обаче, че пациентки с индекс на Чарлсон 1-2 и над 3 имат по-висок риск за развитие на биполярно разстройство в сравнение с тези с индекс 0.

 

Учените откриват още, че наличието на съпътстващи заболявания увеличава допълнително риска от възникване на БАР сред пациентки със синдром на поликистозните яйчници.

 

Влиянието на прилаганата терапия също е отчетено. По-голяма част от участниците в контролната група не са получават никаква терапия, докато основна част от пациентките със СПЯ получават хормонална (напр. кломифен) или терапия с метформин. Установява се, че най-малък риск за развитие на биполярно разстройство имат пациентките, приемащи метформин, последвани от тези на хормонална терапия.

 

Според хипотезата на учените метформинът намалява хроничното възпаление в организма на пациентката, като оказва контрол върху хиперинсулинемията и понижава нивата на андрогени. Основна причина за емоционалната нестабилност на пациентките със СПЯ е хроничната тежест на симптомите. По такъв начин приемът на метформин облекчава симптоматиката и подобрява психичното благосъстояние на пациента.

 

В заключение, може да се каже, че проучванията на учени от Тайван доказват осем пъти по-висок риск за развитие на биполярно разстройство сред пациентки със синдром на поликистозните яйчници, което се обяснва с хроничния ход на заболяването и настъпващата в резултат на него емоционална нестабилност.