Сексуалните нарушения са много често срещани при жени с рак на белия дроб. Много от тях отбелязват значително понижена или цялостна липса на желание за сексуална активност.

 

Ново изследване ръководено от Д-р Нарюст Флорез, асоцииран директор на Програмата за равнопоставеност на грижите при онкологични заболявания в Онкологичния институт на Dana-Farber, анализира сексуалните желания на жени с тумор на белия дроб.


 

При разглеждане на резултатите от проучването за оценка на сексуалното здраве при жени с тумор на белия дроб, специалистите забелязват значителни разлики в сексуалното желание и интерес, както и за наличие на вагинална болка и дискомфорт, в сравняване с периода преди и след поставянето на съответната диагноза.

 

Включените участници в изследването отговарят на въпроси онтосно тяхната сексуалната активност преди поставянето на диагноза тумор на белия дроб и през последните 30 дни.

 

От всички 249 жени, които са попълнили въпросника, при 64% стадият на заболяването им е IV. 45% от тях получават таргетна терапия, а 87% от всички приемат някакъв вид противотуморен медикамент за период над шест месеца.

 

Към момента на приключване на проучването 33% от участниците приемат антидепресанти, а 14% - бета-блокери.

 

В рамките на предходните 30 дни 53% от жените са извършвали някакъв вид сексуална активност със себе си или с друг човек.

 

77% от всички участници съобщават за малък или никакъв интерес към сексуална активност, а 67% отбелязват, че рядко или никога не изпитват нужда и желание за сексуална активност.

 

Най-честите причини, влияещи отрицателно на удовлетворението на участниците от техния сексуален живот, включват умора - при 40%, чувство на тъга или нещастие - при 28%, или проблеми с техния сексуален партньор - при 22%, и задух - при 15% от жените.

 

При сравняване на сексуалното желание преди и след диагностицирането на тумора на белия дроб, се отбелязва значително понижаване на интереса, както и повишаване на вагинална болка и дискомфорт.

 

От 127 участници, които са имали сексуална активност през последните 30 дни, 59% съобщават за значителни проблеми с вагинална сухота, а 26% - за вагинална болка и дискомфорт по време на сексуален акт.

 

Изследването има за цел да изведе женската сексуалност на преден план в научните дискусии, тъй като тя не е достатъчно проучена.

 

Референции:

https://medicalxpress.com/

http://www.dana-farber.org