Ехографска находка

Доброкачествените овариални тумори са предимно едностранни, кръгловати, еднокамерни, с гадки стени и ехонегативно съдържимо. При тях липсват папиларни разраствания във вътрешността им.


Малигнените овариални тумори са предимно солидни по размери, с неправилна форма, ехоразнородно съдържимо, многокамерни и с дебели стени, с наличие на папиларни разраствания във вътрешността им. Често са двустранни, тоест процесът обхваща и двата яйчника, особено при по-напреднал стадий на заболяването.


 

Клинична картина

Клиничната картина протича скрито и поради късното му откриване, заболяването е наречено „тихият убиец“. Възраст над 50 години, наличието на неясен абдоминален дискомфорт - тежест, болка, подуване на корема, или установяване на асцит (свободна течност в корема) винаги са суспектни за процес с произход от малкия таз, или в частност за овариален процес, особено при наличието и на фамилна обремененост на пациентката. Лекарят трябва да насочи вниманието си към вероятността за малигнен процес, особено в случаите на палпиращ се и визуализиращ се ехографски яйчник на жена в менопауза.

 

В менопауза яйчниците са първоначално хипотрофични, а в последствие стават атрофични, така че „откриването“ на яйчниците ехографски не е желателно в тази възраст. При клиничния преглед на пациетката може да се открие подуване на корема, несиметричен оток на долните крайници, а при хормонопроцуциращи яйчникови тумори, може да има и промяна на вторичните полови белези. Не са редки случаите, при които жена с асцит е неправилно лекувана за чернодробна цироза. Понякога наличието на асцит в корема може да е единствената първа изява на овариалния карцином. Образуването на асцит се дължи на преминаването на ракови клетки от повърхността на яйника, към трансдиафрагмалните лимфни пътища, тяхното запушване и нарушение на лимфния дренаж. Перкусията на корема открива наличието на асцит при жени с наднормено тегло, а палпацията - дълбока и повърхностна е в състояние да открие туморни маси в корема, в малкия таз, както и белези на остър хирургичен корем и за това не бива да се пропуска по време на гинекологичен преглед.


Метастазиране

Ракът на яйчника прогресира в четири стадия, като всеки следващ стадий влошава клиничната картина и преживяемостта на пациетката. Туморът метастазира най-често по съседство чрез интраперитонеална имплантация на туморни клетки в таза, или коремната кухина. Лимфогенно се разпространява както към регионалните илиачни и парааортални лимфни възли, така и към ингвинофеморалния лимфен басейн. Метастазирането по кръвен път е рядко, но могат да бъдат засегнати белият дроб, черният дроб, мозъкът и костите.

 

Лечение

Лечението е радикално оператично, включващо тотална хистеректомия, с двустранна салпингоовариектомия, оментектомия, цитологична оценка на таза, коремната кухина и субдиафрагмално както и лимфна дисекция. При необходимост операцията може да е още по- радикална.

Вторична хирургична намеса се прави при поява на метастази и рецидиви- second- look лапаротомия. За лечение се прилага и химиотерапия, като допълващ метод, както и лъчетарапия, която е с по-ограничено приложение. Лъчетерапията се прилага самостоятелно, следоперативно, допълващо предшестваща химиотерапия, след second-look лапаротомия или палиативно. Хормонотерапията е с ограничено приложение. Имунотерапията се прилага с цел да се намали токсичността на нормалните клетки.

 

Благоприятни прогностични фактори

  • Диагностициране на процеса в по-ранен стадии;
  • Остатъчен тумор след операция и химиотерапия по- малък от 2см;
  • Млада възраст на пациентката - преди 60 години;
  • Добро общо състояние на пациентката и липсата, или малко на брой  придружаващи заболявания;
  • Хистология, която изключва светлоклетъчни и муцинозни карциноми;
  • Висока диференциация на тумора и липса на ракови клетки в асцита;
  • Благоприятен second-look статус- понижен риск от рецидиви и метастази.

 

Петгодишната преживяемост на пациентки в първи и втори стадий и навременно открито заболяване е в границите на 80 до 100 % и рязко намалява в по-напредналите стадии. След навлизане в менопауза, жените трябва да посещават ежегодно акушер- гинеколог. В тази възраст не се среща толкова често ракът на шийката на матката, колкото ракът на ендометриума и на яйчниците. Познаването на протичането на тези заболявания, както и навременното им диагностициране и лечение увеличава преживяемостта и качеството на живот на пациентките.