Гени, свързани с повишена чувствителност към рак на гърдата

Досега са идентифицирани два гена за предразположеност към рак на гърдата, наречени BRCA1 и BRCA2, разположени съответно на хромозоми 17 и 13.

 


Тези два гена участват във възстановяването на мутациите и уврежданията, които настъпват редовно в ДНК.

 

Наличието на мутации в един от тези два гена нарушава тази функция и значително увеличава риска от развитие на рак на гърдата и яйчниците.

 

Мутациите в тези гени увеличават риска от развитие на:

 • Рак на гърдата в млада възраст, обикновено преди менопаузата. При жена, носеща мутация в BRCA1 или BRCA2, рискът от рак на гърдата варира от 40% до 80%, в зависимост от вида на съответния ген, фамилната анамнеза за рак на гърдата и възрастта;
 • Рак на двете гърди - двустранен рак на гърдата;
 • Рак на яйчниците, предимно след 40-годишна възраст. Този риск варира в зависимост от гена и фамилната анамнеза.

Смята се, че около 60 000 жени са носители на една от тези две генетични мутации.

 

Те могат да се предават от всеки един от двамата родители и значително увеличават риска от развитие на рак на гърдата или рак на яйчниците впоследствие.

 

Установено е, че дреги 60 000 жени също носят мутация в неидентифициран ген, която увеличава риска от развитие на рак на гърдата.

 

Най-трудното е да се идентифицират тези пациенти, които са носители на мутацията.

 

Големият брой случаи на рак на гърдата в семейството може да предполагат наследствена предразположеност към развитие на рак.

 

Все пак, това невинаги е така. По същия начин, в едно семейство може да няма никой засегнат досега, но това не означава, че човек не е носител на мутацията, която може например да е била предадена от бащата.

 

Онкологичните генетични консултации имат за цел идентифициране и предотвратяване на наследствените ракови заболявания.

 

Чрез реконструкция на фамилната анамнеза се преценява  дали да се извършват генетични тестове.

 

Индивидуални критерии за предразположеност

 • Рак на гърдата, настъпил преди 36-годишна възраст.
 • Костно-мозъчен тип рак на гърдата специфичен тип рак на гърдата, независимо от възрастта на поставяне на диагнозата.
 • Рак на яйчниците, диагностициран преди 70-годишна възраст. В този случай се изключват туморите на зародишните клетки и граничните тумори.
 • Мъже, които са били диагностицирани с рак на гърдата преди 70-годишна възраст, тази възрастова граница обаче трябва да се обсъжда за всеки отделен случай.

Критерии за фамилна предразположеност

 • Най-малко три случая на рак на гърдата в семейството, свързани с роднини от първа или втора линия, независимо от възрастта на диагнозата.
 • Два случая на рак на гърдата в семейството, свъзрани с роднини от първа и втора степен, при които в поне един от случаите диагнозата е поставена преди 40-годишна възраст.
 • Жена с рак на гърдата и поне един роднина, от първа или втора линия на родство с рак на яйчниците, независимо от възрастта на поставяне на диагнозата.

Други мутации

Други редки синдроми на предразположеност повишават риска от рак на гърдата - такива са мутацията на гените, участващи в възстановяването на ДНК и спирането на клетъчното размножаване при нарушения в структурата на ДНК.

 

Такива са следните гени:

 • T53 - мутацията в този ген се открива при хора със синдром на Ли Фраумени, който също повишава риска от развитие на рак на кръвта и мозъка и увеличава риска от сарком.
 • CHEK2 - мутацията в този ген се открива при хора с атаксия-телеангиектазия.
 • PTEN - мутацията в този ген се открива при хора със синдром на Каудън, която също предразполага към колоректален карцином и рак на щитовидната жлеза.
 • STK11, наричан още PJS или LKB1 - мутацията в този ген се открива при хора със синдрома на Peutz-Jeghers. Наличието на това заболяване също повишава риска от колоректален карцином, рак на яйчниците и тестисите.

Референции:

https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Facteurs-de-risque/Predispositions-genetiques

https://curie.fr/dossier-pedagogique/cancers-du-sein-les-facteurs-de-risque-hereditaires