Стадии на ендометриалния карцином според  Международната федерация по гинекология и акушерство (FIGO – International Federation of Gynecology and Obstetrics) (Към първа част на материала)

 

 • I стадий – туморът е в границите на матката;
  • I-A – туморът е ограничен в ендометриума или инвазира по-малко от ½ от миометриума (мускулния слой на матката);
  • I-B – туморът инвазира >1/2 от миометриума;
 • II – инвазия на шийката, но туморът е все още ограничен в матката;
  • II-A – засегнати са само жлезите на маточната шийка (ендоцервикалните жлези);
  • II-B – засегната е и стромата на шийката;
 • III – локално и/или регионално разпространение;
  • III-A – засягане на сероза, маточни тръби или яйчници;
  • III-B – засягане на влагалище и/или параметриум;
  • III-C – ангажиране на тазови и/или парааортални лимфни възли;
 • IV – обхващане на съседни органи или наличие на далечни метастази;
  • IV-A – засягане на пикочен мехур и/или ректум;
  • IV-B – далечни метастази или метастази в ингвинални лимфни възли.

 


Как се поставя диагнозата?

 • Цитологично изследване – вземане на материал от цервикалния канал и от portio vaginalis colli uteri - цитонамазка. По този начин не може да се открие рак на ендометриума, но се изключва рак на шийката на матката, като причина за оплакванията
 •  Аспирационен кюртаж – точността на диагнозата е до 97%. Предимството на този метод е, че се прилага в амбулаторни условия, без приложението на анестезия. 
 •  Сепарирано абразио – извършва се под анестезия  и е стандартно изследване за определяне обема и разположението на тумора Това е златен стандарт тъй като може да се направи хистологичен препарат от който да се постави диагноза дали се касае за обикновена хиперплазия, атипина, или рак на ендометриума. 
NEWS_MORE_BOX

 

 •  Хистерография – определя се отношението на тумора и разположението му спрямо цервикалния канал- (канала на маточната шийка)
 •  Хистероскопия – дава възможност за прицелна биопсия от измененият участък
 •  Трансвагинален ултразвук (трансвагинална ехография). Това, което се следи при жени в менопауза е да няма разрастване на маточната лигавица. Ако пациентката е от години в менопауза и лигавицата измерена с вагинален ултразвук е под 4мм.- няма база за притеснения. Ако лигавицата е над 4мм и повече, независимо дали има или няма генитално кървене е удачно гинекологът да предложи пробно абразио, като последното е задължително при лигавица над 4мм и съпътстващо кървене. 
 •  Ядрено магнитен резонанс ( ЯМР) Компютърна томография (КТ), рентгенография на бял дроб. 

 

Лечение

 

 •  Хирургично лечение - екстрафасциална тотална хистеректомия ( отстраняване на матката ) с аднексектомия ( премахване на маточните тръби и яйчниците) и лимфна дисекция за по- точно стадииране на процеса. Радикална хистеректомия е показана в случаите, когато ракът инвазира  и маточната шийка, като степента на радикалност се определя от степента на процеса. 
 •  Хормонотерапия - използват се производни на прогестагените 160мг Medroxyprogesteron acetate при иноперабилни пациентки и такива, които са във фертилна възраст. Ако ефектът е нулев може да се увеличи дозата, или да се премине към оперативно лечение.
 •  Лъчетерапия - рядко се използва като средство на първи избор. По- често е в комбинация с оперативното лечение. Изпозват се перкутанна лъчетерапия, трансвагинална брахитерапия и др. На лъчетерапия са показани пациентки, които имат умерено, или нискодиференциран карцином G2, G3 ,лимфни метастази, или засягане на повече от ½ от миометриума (мускулния слой на матката).
 •  Химиотерапия - най- често в комбинация с другите методи. 

 

Прогноза

Пет годишната преживяемост на пациентки с рак на ендометриума зависи от стадия, в който се намира пациентката, от възрастта и наличието, или отсъствието на придружаващи заболявания. Значение има разбира се и адекватното и навременно лечение.
Такива пациентки през първите 3 години са показани за преглед на всеки три месеца, като самата пациентка се обучава да търси белези на рецидив- генитално кървене, асцит, болки в малкия таз, или кръста и др.


От 3 до 5 години - преглед на всеки 6 месеца и веднъж годишно КТ, ЯМР или рентгенография на гръден кош за изключване на метастази в белия дроб.


При липса на рецидив след първите 5 години са достатъчни и само ежегодни посещение при гинеколог.