Развитието на карцином е процес на дезорганизация на вътреклетъчните сигнали и етапите на пролиферация, диференециация и клетъчна смърт. Този тип състояние се превръща в бич на съвременния човек в развитите страни. 


Затова предотвратяването на развитието му и организацията на здравните грижи при диагностицирано вече заболяване е от изключителна важност. 


На предно място излиза профилактиката на онкологичните заболявания. Тя има за цел да намали заболеваемостта. Профилактиката може да се раздели на първична (за контролиране и елиминиране на причината на заболяването), вторична (за откриването и ликвидирането на предраковите и ранните неопластични изменения) и третична (за предпазване от рецидиви и местастази). Вторичната профилактика е особено добре развита при карцинома на маточната шийка. Необходимо условие за осъществяване на тази профилактика е наличието на високо чувствителни методи за ранна диагностика (скрининг), съчетани с достатъчно ефективни методи за лечение. 

 

NEWS_MORE_BOX


За рака на маточната шийка се прилага цитологичен (PAP-тест) и HPV – типизация, последвано от уточняваща диагностика чрез колпоскопия с взимане на материал за микроскопско изследване – биопсия. 


Основната причина за развитие на рак на маточната шийка е персистиращата HPV инфекция, като пряка отговорност за стартиране на цервикална онкогенеза носят HPV типовете 16 и 18. 


Прицел на папиломните вируси са клетките на епитела, намиращи се в граничната област между плоския и цилиндричен епител. Вирусните онкопротеини нарушават диференциацията, матурацията, подреждането и делителната активност на клетките. 


Цитологичният метод (PAP- тест) се разделя на групи от I до IV като резултат в зависимост от дискератозата на отделните клетки, тежестта на ядрените и цитоплазмени промени. Взима се материал от маточната шийка с пръчица с памук на единия край и се разнася памука по предметно стъкло, което се изследва под микроскоп. 


Класическата класификация на теста приема за предракови изменения резултатите с група IIIа и IIIб. При такъв резултат уместно е да продължи да се изследва маточната шийка чрез колпоскопия

 

Към продължението