С увеличаване ръста на пациентките, страдащи от някакъв тип карцином на половата система, се увеличава и значението на профилактичните практики. Ранното откриване на патологични изменения и проследяването им при рискови пациентки е от основно значение за ограничаване и ранно лечение на рисковите и заболелите от така разпространените карциноми като карцином на маточната шийка, ендометриален карцином, овариален карцином и др.

 

Преканцерозата е състояние, което предшества развитието на раков процес. Целта на профилактичните мерки и дейности е да предотврати разпространението, възникването и развитието на заболявания на гениталния тракт. Лична отговорност на всяка жена, особено на пациентките с по-висок риск, е да посещава регулярно акушер-гинеколога си и да подлежи на профилактични изследвания.


 

Отстрана на женската полова система съществуват предракови заболявания на вулвата, влагалището, маточната шийка и матката:

 

1. Предракови състояния на вулвата – могат да доведат до развитие на рак на вулвата. Сред тези състояния е вулварна интраепителна неоплазия (VIN). Съществуват три степени на VIN – лека, умера и тежка. Характеризира се с вулварен силен сърбеж и кожни ерозии. При първа степен на дисплазия не се налага лечение, а при умерена и тежка дисплазия се налага хирургично лечение – вулвектомия.

 

2. Предракови състояния на влагалището – вагинална интраепителна неоплазия (VAIN). Различават се също три степени – лека, умерена и тежка.

 

3. Предракови състояния на маточната шийка – цервикална интраепителна неоплазия (CIN). За основен причинител на този тип изменения се смята човешки папилома вирус (HPV). Това състояние е характерно за млади жени, като разпространението на вируса е предимно по полов път – орален, вагинален или анален секс.

 

4. Предракови състояния на матката – ендометриална хиперплазия. Предраково състояние на маточното тяло, което най-често се дължи на хиперестрогенемия и може да доведе до развитие на рак на ендометриума. Изразява се с неравномерно задебеляване на ендометриума и се среща сред жени на естрогенова терапия, при страдащи от хормонпродуциращи тумори и др.

 

Профилактиката и лечението на предраковите заболявания на женския генитален тракт е изключителна важна. При жени над 21-годишна възраст се препоръчва ежегодно посещение на акушер-гинеколог, а жени под 21 години е нужно да реализират първия си гинекологичен преглед при водене на полов живот от поне 3 години. Нужно е осъществяване на тазово изследване, съчетано с взимане на секрет за цитонамазка и микробиология.


Цитонамазката е неизвазивно, безболезнено изследване на клетки от маточната шийка с цел ранно откриване на диспластични и метапластични промени. Промените в цервикалните клетки се класифицират по критериите на Папаниколау и Бетесда. При три последователни цитонамазки без патологични промени периодът на тестване може да се разреди.

 

Към профилактичните изследвания се препоръчва и осъществяване на колпоскопия – неизвазивно изследване с помощта на колпоскоп на клетките в областта на маточната шийка. Използва се разтвор на оцетна киселина или Луголов разтвор, в резултат на което патологично променените клетки се оцетветяват различно. При наличие на атипично променени клетки трябва да се вземе биопсия за хистологично изследване.

 

По време на колпоскопията може да се вземе и секрет за изследване за човешки папилома вирус (HPV). Обикновено това се налага при патологични изменения от цитонамазката, напр. различна по тежест цервикална интраепителна неоплазия (CIN 1, 2, 3). Профилактичният гинекологичен преглед включва и трансвагинална или трансабдоминална ултрасонография, по време на която се оглеждат внимателно матка, маточни тръби, яйчници, Дъгласово пространство за изменения и новообразувания.

 

Към профилактичните мерки, особено при момичета и жени, имащи близки родствени, страдащи от рак на маточната шийка, се препоръчва и ваксинация срещу HPV. На ваксинацията подлежат както момичета, така и момчета на възраст между 9 и 26 години. Съществува дву-, четири- и деветвалентна ваксина за различни щамове на HPV. Прилага се в две или три дози, като при двукратно приложение втората доза трябва да се приложи след 5 до 13 месеца след първата. При трикратно приложение, втората доза се прилага до два месеца след втората, а третата – до четири месеца след втората.

 

Редовното посещение на акушер-гинеколог е изключително важно за всяка полово активна жена в репродуктивна възраст. Извършването на изброените профилактични изследвания подпомага ранното откриване на патологични промени, навременното им лечение и предотвратяват развитието на карцином.