Ракът на млечните жлези и ракът на яйчниците са сред най-честите онкологични заболявания при жените. В детайли се изучават молекулярнобиологичните и генетични промени в туморните клетки. Това има отношение, както към лечението и създаването на нови перспективни молекули и одобрени лекарства, така и към установяването на мутирали гени, носителството на които ще постави здрави жени в групата на високорисковите за развитие на злокачествени заболявания.

 

BRCA1 и BRCA2 са тумор супресорни гени. Когато функционират нормално, те кодират ензими, които поправят настъпилите мутации и грешки в организацията на ДНК. Мутациите в BRCA1/2 дезактивират гените, което води до натрупване на генетични повреди и злокачетвено израждане на клетките.


 

От 5% до 10% от всички случаи на рак на гърдата се дължат на унаследени и/или придобити мутации в BRCA 1/2. Същите генетични промени са отговорни и за около 15% от случаите на рак на яйчниците. Понякога при носителите на BRCA 1/2 мутации двете онкологични заболявания се развиват едновременно или последователно във времето. Сред носителите от мъжки пол статистика показва по-висока честота на простатен карцином и на рак на панкреаса.

 

Предвид високия онкологичен риск и наследственото предаване на мутациите, изследването на генетичния статус на пациенти с горните локализации и с профилактична цел на техните здрави родственици от женски пол е основателно в следните случаи:

  • Рак и на двете гърди на една жена (двустранен);
  • Рак на гърдата, диагностициран преди 45-годишна възраст;
  • Два метахронни тумора – на гърдата и на яйчниците при един и същ пациент;
  • Случаи на рак на гърдата сред мъже в семейството;
  • Мултицентричен рак на гърдата (при множество туморни огнища в засегнатата млечна жлеза);
  • Фамилна анамнеза за онкологични заболявания.

 

В тези случаи е препоръчително извършването на генетична консултация и тестуване на онкологично болния за BRCA1/2 мутации. При наличие на такива, здравите близки от женски пол се информират за генетичното предаване на мутиралите гени и в условията на генетична консултация се запознават с рисковете за развитие на рак на гърдата и на яйчниците при тях.

 

Оценка на риска за развитие на злокачествени заболявания на млечните жлези и яйчниците на базата на статистически данни (Journal of Clinical Oncology, 2007).

 

  Риск за развитие без мутации в BRCA Риск за развитие при BRCA 1 мутации Риск за развитие при BRCA 2 мутации
Рак на гърдата 12% 55-65% 39%
Рак на яйчниците, фалопиевите тръби и перитонеум 1.5% 30-60% 15-25%

 

Доказването на BRCA 1/2 мутации в здрави родственици на онкологично болни изисква поставяне на фокус от медицинските специалисти върху специфични регулярни изследвания още от млада възраст (30-35-годишна възраст) за скрининг и ранна диагностика на рак на гърдата и рак на яйчниците.

 

В процеса на проследяване на здрави носители на BRCA 1/2 мутации веднъж годишно се извършват мамография и МРТ на двете млечни жлези (изследванията да са през интервал от 6 месеца помежду си), физикални прегледи от специалист, динамично проследяване на туморен маркер – СА 15-3.

 

NEWS_MORE_BOX

 

По отношение на рака на яйчниците скринингът се осъществява чрез периодични прегледи и изследвания - трансвагинална ехография, физикални прегледи и проследяване на туморен маркер СА 125. Тези мерки обаче, не са доказали ефективност за намаляване на смъртността от рак на яйчниците сред носителите на BRCA мутации.

 

Най-ефективната и практикувана профилактична опция при BRCA 1/2 носителство е оперативното радикално премахване на яйчниците, фалопиевите тръби и гърдите (двустранна салпинго-оофоректомия, двустранна мастектомия). По този начин се премахват тъканите, в които и от които потенциално може да се развие рак.

 

Радикалното премахване на яйчниците и тръбите намалява с 80% риска от развитие на онкологично заболяване от тези органи (не е 100%, защото в част от случаите такова заболяване вече съществува, но не е било диагностицирано). Остава по-висок риск за перитонеален карцином, който хистологично наподобява серозния аденокарцином на яйчниците. Операцията намалява наполовина и онкологичния риск за хормоночувствителен рак на гърдата поради по-ниската продукция на естрогени след оофоректомията.

 

Различни са техниките за двустранна мастектомия при жените. Колкото и радикален да бъде хирургът, винаги е възможно оставането на жлезиста тъкан от млечните жлези в гръдната стена, от която впоследствие би могло да се развие рак. Намаляването на риска след операцията е средно с около 90%, но никога 100%. Допълнително динамично проследяване на тези здрави жени е необходимо.