Редовните профилактични гинекологични прегледи са препоръчителни за поддържането на репродуктивното и сексуалното здраве на жената в норма. Колко често посещаваме гинеколога си и нужно ли е появата на симптоматика да бъде причината за консултация с него?

 

Профилактичният преглед (скринингът) представлява периодично посещение, най-често веднъж годишно, при лекар-специалист за установяване на морфологията и функционалната активност на дадена система или орган. Скрининговото изследване се осъществява преди появата на симптоми отстрана на дадената система или орган с цел определяне на риска за заболяваемост, превенция и елиминиране на рисковите фактори, които могат да доведат до възникването на сериозни патологични състояния.


Обикновено първото посещение при гинеколога е препоръчително да се осъществи между 13- и 15-годишна възраст. Прегледът може да започне с измерване на ръст, тегло и кръвно налягане. Важно е да отговаряте без притеснение на въпросите на гинеколога, които може да ви се сторят неудобни, но целят единствено изясняване състоянието на вашето полово здраве.

 

Сред въпросите, които могат да Ви бъдат зададени, са:

 

 1. Въпроси относно месечния цикъл - тук могат да бъдат зададени уточняващи въпроси относно първа поява на менструация, кога е бил първият ден на последната ви менструация, продължителност на месечния цикъл, обилност, болезненост, промени в настроението и др.

 

2. Въпроси, свързани с репродуктивното здраве – минали бременности, спонтанни или медицински аборти, извънматочни бременности, проблеми със забременяването, стерилитет и др.

 

3. Въпроси, свързани с фамилната ви история – наличието на родственици във фамилията, диагностицирани с ракови заболявания на женските полови органи (рак на шийката на матката, рак на яйчника, рак на млечната жлеза и др.), възраст, на която се е проявила болестта, билатералност, брой на засегнати родственици, засягане на повече от един орган (например рак на яйчника и рак на млечната жлеза). Уточняването на тези въпроси е от изключителна важност, тъй като фамилно обременени жени имат повишен риск за проява на болестта и при тях. Тези пациентки подлежат на по-стриктни и редовни профилактични прегледи.

 

4. Въпроси, свързани със сексуалното здраве – в тази група се включват въпроси относно половата активност, брой на сексуални партньори, използване на средства за контрацепция, полово предавани болести и др.

 

Профилактичните гинекологични прегледи е препоръчително да се провеждат всяка година от началото на половия живот. Първият гинекологичен преглед, който се извършва между 13- и 15-годишна възраст, се състои обикновено само от разговор, като много важно е създаването на доверие между пациентката и акушер-гинеколога. Съгласно препоръките на Американското онкологично дружество от 2016 г. жени на възраст 21-65 години ежегодно трябва да се подлагат на тазово изследване, както и на цитонамазка (РАР-тест) на всеки три години. При абнормни резултати от цитонатамазка е нужно изследването да се прави по-често.

 

Над 30-годишна възраст е препоръчително заедно с РАР-теста да се прави и тест за човешки папилома вирус (HPV). Жени на възраст над 65 години не се подлагат на цитонамазка при отрицателни РАР-резултати през последните 10 години. Според препоръките у нас жени над 30-годишна възраст трябва да си правят цитонамазка ежегодно или веднъж на всеки три години при два отрицателни резултата от последните цитонимазки. След 30-годишна възраст се препоръчва и ежегодно мануално изседване на млечни жлези. При полово активни пациенти, по преценка на гинеколога, може да се назначи изследване за сексуално-трансмисивни заболявания.

 

Всеки профилактичен гинекологилен преглед включва снемане на гинекологична анамнеза, оглед, палпация, ултразвуково изследване (трансабдоминално и трансвагинално) на женските полови органи, а при жени над 21-годишна възраст, както и при такива под 21 години, но водещи полов живот през последните 3 години – цитонамазка, изследване на млечните жлези и тазово изследване.

 

Тазовото изследване е изследване на външните и на вътрешните женски полови органи – най-общо включва оглед на външни полови органи, на влагалище и на маточна шийка с помощта на инструмент, нар. спекулум, вземане на повърхностни клетки от шийката на матката за цитонамазка и бимануално гинекологично изследване.

 

Профилактичните гинекологични прегледи са изключително важни за успешното репродуктивно здраве и за превенцията на сериозни заболявания – ракови, полово предавани и др., поради което важната им роля не бива да се пренебрегва.