Живот с грижа за жените

Приблизително 93% от случаите на рак на маточната шийка са предотвратими!

 


Първичен скрининг за рак на маточната шийка

HPV ДНК тест


Само допреди няколко години цитологичният скрининг (цитонамазка) беше единственият диагностичен подход за превенция на рак на маточната шийка. Откриването на вируса HPV - човешки папиломен вирус, като причинител на рак на маточната шийка доведе до важен технологичен напредък, включително разработване на молекулярно-генетични тестове за HPV за идентифициране на жени, които са вирусоносители и/или проявяват HPV-асоциирана онкогенна активност. Днес HPV ДНК тестът се прилага успоредно с цитонамазката (PAP тест) за скрининг на рака на маточната шийка. 

 

Геника 1


HPV ДНК тестът е насочен към детекция на типове HPV, които се асоциират с висок риск от развитие на рак на маточната шийка. Детекцията на вируса е възможна на много ранен етап от настъпване на заразяването и много преди установяване на HPV инициирани атипични цитологични изменения в цитонамазката. Това прави HPV ДНК теста единствен по рода си ранен прогностичен маркер за рак на маточната шийка. В същото време той спомага за определяне на терапевтичния поход.

 

Геника 2

Всеки може да бъде носител на HPV, без да има симптоми за това

Процесът от заразяване с HPV до настъпване на ракова заболеваемост е бавен. Това прави иницииращите инфекции и предшестващите болестта лезии подходящи за редовна профилактика с цел превенция на развитие на рак на маточната шийка.


С диагностичните решения на „Геника“  93% от рака на маточната шийка е предотвратим.


Комбинираният скрининг с ThinPrep® PAP тест + HPV тест осигурява най-добрата възможна годишна профилактика срещу рак на шийката на матката.

 

Ракът на маточната шийка е второто по честота онкозаболяване в света сред жените на възраст между 20 и 55 години. Негов причинител е човешкият папиломен вирус (HPV). Ракът на маточната шийка представлява краен стадий на неизлекувана HPV инфекция, която се характеризира с постоянно присъствие на HPV и е установена при многократно ДНК тестване на цервикални проби. 

 

Геника 3