Яйчниците са органи, изпълняващи две функции – ендокринна с производство на хормони и репродуктивна, свързана с фоликулогенеза и оформяне на зряла яйцеклетка. Двете им функции са тясно свързани и зависими една от друга.

 

Функцията на яйчниците има затихващ характер с напредване на възрастта. Това вероятно е заложено еволюционно при жената с оглед нейната роля да създава и износва живот. Средностатистически жената навлиза в т. нар. менопауза около 51-годишна възраст. Тогава се наблюдава трайно прекъсване на хормоналната продукция на яйчниците, а с това и на репродуктивната им функция.


 

Когато наблюдаваме отпадане на яйчниковата функция преди 40-годишна възраст, говорим за преждевременна овариална (яйчникова) недостатъчност (ПОН). Състоянието се характеризира с аменорея, хипоестрогенизъм (т.е. намалени естрогенови нива) и повишени нива на фоликулостимулиращ хормон (ФСХ). За разлика от менопаузата при преждевременната овариална недостатъчност е възможна спонтанна овариална активност и бременност.

 

Безплодие е основната последица от това състояние, но то е предпоставка и за други здравни проблеми, които често остават на задан план. Например жените с преждевременна овариална недостатъчност имат повишен риск от остеопороза и развитие на патологични фрактури поради намалените нива на естрогените, а също и повишен сърдечносъдов риск.

 

Кой страда от преждевременна овариална недостатъчност?

Засяга 0,1% от жените под 30 години и 1% - под 40 години. Преждевременна овариална недостатъчност се установява при 10-28% от жените с първична аменорея и 4-18% с вторична аменорея.

 

Какви са причините за настъпване?

Най-общо се разграничават - индуцирана (ятрогенна) и спонтанна. Патогенезата на спонтанната преждевременна овариална недостатъчност в повечето случаи е неясна. Предполага се, че играят роля два механизма – фоликуларно изчерпване и фоликуларна дисфункция.

 

1. Причини за фоликуларно изчерпване:

 • Хромозомни аномалии;
 • Синдром на Търнър;
 • Синдром на чупливата Х-хромозома и други хромозомни аномалии.

2. Причини за фоликуларна дисфункция:

 • Специфични генетични дефекти на рецептори за фоликулостимулиращия и/или ЛХ (лутеинизиращ хормон);
 • Ензимни дефекти, засягащи хормоносинтезата в яйчниците;
 • Автоимунно обусловени (30-40%) – установява се асоциация с други автоимунни заболявания, като Адисонова болест, тиреоидит на Хашимото, захарен диабет тип 1;
 • Инфекции (варицела, шигелоза, малария, цитомегаловирус, паротит).

 

Как поставяме диагнозата?

Установяване на повишени нива на фоликулостимулиращия хормон (ФСХ) > 40 UI/l при две изследвания в интервал от поне 1 месец е достатъчно за поставяне на диагнозата.

 

Какви допълнителни изследвания могат да се проведат?

 • Кариотипизиране (препоръчително при всички жени с първична аменорея);
 • Тест за чупливата Х-хромозома (FMR1 премутация);
 • Измерване на ФСХ, ЛХ и естрадиол;
 • Измерване на ТСХ и кръвна захар за изключване на хипотиреоидизъм и диабет;
 • Синактенов тест – ако се предполага наличие и на Адисонова болест;
 • Измерване на костна плътност

 

NEWS_MORE_BOX

 

Медицински грижи при жени с преждевременна овариална недостатъчност

 

Медицинските грижи следва да са насочени към три приоритета – безплодие, заместителна хормонална терапия и обучение.

 

Хормоналната терапия цели да замести намалената хормонална продукция от яйчниците и с това да осигури протекция от намаляване на костната плътност и развитие на остеопороза, а също и повлияване на белезите на хипоестрогенизъм. Провежда се с естрогени и гестагени, като съществуват различни схеми на приложение. Преди започване на терапията е необходимо провеждането на определени изследвания, които лекуващият лекар назначава.

 

Между 5-10% от жените с преждевременна овариална недостатъчност могат спонтанно да забременеят. Реален шанс за бременност обаче дават асистираните репродуктивни техники – донорска яйцеклетка и донорски ембриони.

 

Обучението на пациентката за същността на състоянието и психологическата й подготовка е много важен компонент в комплекса от медицински грижи.