Преждевременният пубертет (pubertas praecox) е свързан с активиране на оста хипоталамо – хипофизо - яйчник ( ХХЯ ) преди момичето да е навършило осем години. Среща се по-често при момичетата, отколкото при момчетата. Бива два вида - истински преждевременен пубертет и преждевременен псевдопубертет.

 

Истински преждевременен пубертет се нарича още изосексуален, или центален и се дължи на ранното съзряване на оста хипоталамо – хипофизо - яйчник, която стимулира продукцията на гонадотропини и стероидни хормони. Тази форма на ранен пубертет е GnRH - зависима и има генетична предразположеност. Растежният тласък е свързан и с нивата на соматотропния хормон и инсулиноподобния растежен фактор - ИПРФ-1.


 

Независимо, че пубертетът настъпва по-рано и менархе се появява средно около 10-та година на момичето, няма зависимост, която да гласи, че ранният пубертет води до ранно навлизане в менопауза. Най-големият недостатък на ранния пубертет е ниският краен ръст на момичето. Костната система е много чувствителна към нивото на естогените. В началото се наблюдава усилен растеж на дългите кости, което води и до тяхното по-ранно вкостяване. Естрогените затварят по-рано епифизата на дългите кости и крайният резултат е по-ниският ръст. Интелектуалното развитие на момичето, което има преждевременен пубертет отговаря на хронологичната ѝ възраст, а не на пубертетната.

 

Преждевременен псевдопубертет се нарича още периферен, тъй като причината за започването му не се дължи на ранното активиране на хипоталамо – хипофизо - яйчник ос, а най-често се дължи на овариален тумор, който продуцира хормони. Този преждевременен пубертет е GnRH независим. По-често туморът в яйчника продуцира естрогени и самият пубертет показва прояви на изосексуален преждевременен пубертет. Когато овариалният тумор продуцира андрогени, това води до хетеросексуален пубертет и вирилизъм, който засяга както окосмяването на тялото, така и вторичните полови белези на момичето. 

 

При всички случаи с преждевременен пубертет, трябва да се изключи наличието на овариален тумор, както и тумор от централната нервна система. Освен преценка на ръст, тегло, пубертетни промени, трябва да се изследват и нивата на стероидните хормони, гонадотропните хормони, тиреоидните хормони, ЧХГ (човешки хорион гонаготропен хормон) и при нужда да се направи и GnRH тест. Ако пубертетните признаци са разгънати при момиче с нисък ръст и закъсняла костна възраст, най-вероятната диагноза е първичен хипотиреоидизъм, свързан с ниски нива на Т4 и повишен TSH. 

 

Лечението на идиопатичния преждевременен пубертет е свързано със забавяне появата на вторичните полови белези, менархе и ранното вкостяване на дългите кости. Използват се агонисти на гонадолиберина прилагани ежемесечно. Чрез лечението се постига удължаване на костите, ако то започне навреме. За постигане на ефект е необходимо ранно диагностициране и своевременно лечение в подходяща доза. Важно е също така да се следят нивата на естрадиола, които не трябва да са повече от 10 pmol/ml.

 

Лечението продължава,докато епифизните хрущяли се затворят, или до изравняването на пубертетната и хронологичната възраст на момичето. При периферен преждевременен пубертет, трябва да се открие причината и тя да бъде оперативно отстранена. Внимание трябва да се обърне и на психо-социалните проблеми на момичетата с ранен пубертет, тъй като техните поведенчески реакции отговарят на тяхната календарна възраст, а не на пубертетната.