Честотата на жените по света, които имат рак на гърдата, значително се повиши през последните години. Учени непрекъснато се опитват да открият причината за това.

 

В опитите си да намерят отговори, две лабораторни изследвания съобщават за възможна връзка между формирането на ракови клетки и алуминиевите соли, съдържащи се в антиперсперантите, които използваме ежедневно.


 

Въпреки наличната информация, това изявление не е напълно точно. Учените наблюдават абсорбцията на алуминий от животински клетки и наличието на последващи генетични промени в тези клетки.

 

Първото проучване, публикувано в края на миналата година, наблюдава бързото нарастване на аномалии в хромозомните структури на животински епителни клетки. Тези аномалии често предизвиквали формирането на туморни клетки.

 

Второто проучване, публикувано през септември тази година, отново проверява абсорбцията на алуминии. Учените забелязват, че клетките V79, които често се използват за излседвания, наблюдаващи увредата на ДНК и нейното възстановяване, поемат от алуминия в солите.

 

Наличните промени, който се забелязват са двойни хромозомни разкъсвания. Притесненията в този случай се появяват след реплицирането на функциониращите клетки, които могат да предадат това кариотипно нарушение. Този тип нарушения се наблюдават при много видове ракови клетки.

 

Въпреки това, геномната нестабилност невинаги е достатъчна, за да се стигне до развитието на рак.

 

Според д-р Джени Гръмли - онколог, специализиращ в хирургия на гърдата, директор на Margie Petersen Breast Center в Центъра на Провидънс Сейнт Джон и доцент по хирургия в Института по онкология на Сейнт Джон в Санта Моника, Калифорния, тези лабораторни изследвания не могат да направят директна корелация с влиянието на алуминиевите соли върху човека и неговите клетки.

 

Проучване направено през 2021 г., което отново е насочено върху антиперсперантите, съдържащи алуминииеви соли не открива значима връзка между тях и развитието на рак на гърдата.

 

Д-р Гръмли, както и д-р Катрин Темцинайт, която е старши изследовател и комуникационен мениджър в Breast Cancer Now, споделят необходимостта от по-сериозно задълбочаване по темата, с цел да се получат резултати, на база на които да се правят заключения.

 

Към момента обаче не е доказана канцерогенност на алуминия към човешките клетки.

 

Поради тази причина редуцирането на риска от поява на рак на гърдата, трябва да бъде съсредоточено в понижаването на други рискови фактори, които имат по-голямо клинично значение, като диета и активен начин на живот.

 

Източници:

https://www.mdpi.com/1422-0067/22/17/9515

https://academic.oup.com/nar/article/25/5/992/2360204

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34017723/