Цистит, уретрит, пиелонефрит и другите типове остри и хронични уроинфекции създават грижи на милиони жени и нерядко изискват прием на антибиотици, за да бъдат преодоляни. Съществува обаче и напълно природно средство, с което да се повиши ефектът на лечението и успешно да се профилактира появата на уринарна инфекция.

 

Уроинфекци се развиват след инфектиране лигавицата на пикочните пътища. Инфекцията се причинява най-често от бактериите от вида Escherichia coli, които бързо колонизират лигавицата след навлизане в уринарния тракт. Анатомично по-късата уретра при жените и по-лесното навлизане на E.coli – бактериите през нея обяснява защо жените по-често страдат от уроинфекции.


 

След навлизането си към уринарния тракт бактериите мигрират по протежението на лигавицата му и се локализират в различни негови участъци, провокирайки възпаление. Така се развива уретрит (при възпаление на лигавицата на уретрата); цистит (при възпаление  на пикочния мехур) или пиелонефрит (при инфектиране на бъбреците).

 

Над 60% от жените развиват остра уроинфекция поне веднъж в живота си, а при всяка четвърта от тях проблемът хронифицира.

 

Хронични уроинфекции се развиват в случаите, когато бактериите не са изчистени напълно след лечението на острата фаза на инфекцията. Така останалите по лигаивцата бактерии скоро увеличават числеността си и достигат количество, достатъчно за развитие на нова инфекция. Подпомагането изчистването на бактериите от уринарния тракт е основно средство за допълване на лечението и по-успешна профилактика на уроинфекциите.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Като първостепенна мярка в това отношение се препоръчва повишеният прием на вода. Редовното хидратиране е универсално средство за бързо и окончателно овладяване на уроинфекциите във всяка тяхна форма. Водата действа като природно и напълно безопасно средство за допълващо лечение на уроинфекции и за намаляване риска от хронифицирането им.

 

Бактериите от вида Escherichia coli се залавят за лигавицата на уринарния тракт на принципа на адхезията. Повечето медицински продукти за лечение на уроинфекции действат за намаляване адхезивните способности на бактериите, при което те не успяват да колонизират уринарната лигавица.

 

Само с повишен прием на вода обаче може да се постигне цялостното им отмиване от стените на пикочния мехур и уретрата и изхвърлянето им с урината. Така не само се ускорява лечението на уроинфекциите, но и се постига по-успешна первенция на риска от развитието им, защото повечето E.coli-бактерии, навлезли в уринарния тракт се изхвърлят своевременно от организма.