Учени от университета в Западна Австралия провеждат проучване при повече от 800 жени, при които първата менструация – т. нар. менархе е настъпила значително по-рано от очакваното време.


За сравнение в България средната възраст, в която се очаква първата менструация е 11-14-годишна възраст. През последните години тази възраст се измества към долната граница.


Фактор, свързан с по-ранното настъпване на менархе е и по-високото тегло. Изследователите стигат до заключението, че при тези жени рискът за проява на сърдечно заболяване, инсулт и диабет в по-късен етап от живота е значително по-голям от жени, при които първата менструация настъпва по-късно.Сърдечносъдовите заболявания са водеща причина за смъртност в развитите страни. Оглавяващият екипа доктор Чи Ле-Ха обяснява за връзката, която са установили, а именно – при жени, при които първата менструация е настъпила в по-ранна от очакваната възраст е налице по-висок процент на предразположеност различни сърдечносъдови и метаболитни заболявания.


Наблюдавана е и корелация с предразположеността към по-високо тегло. При участнички в изследването, при които първата менструация е настъпила по-късно е налице поддържане на телесното тегло в норма, дори и на по-късна възраст.


За екипа основна цел е било изучаване на връзката между по-високото тегло, по-ранната менструация и повишеният сърдечносъдов риск.


Професор Роджър Харт от Асоциацията по акушерство и гинекология обяснява необходимостта младите жени да поддържат теглото си в границите на нормата, което оказва протективен ефект върху потенциалните сърдечносъдови заболвания в по-късна възраст.


Изводите, които извежда проучването имат за цел да стимулират общопрактикуващите лекари да съветват момиче с по-ранно настъпило менархе да поддържат добра физическа активност и здравословна диета. По този начин се редуцира по-високият риск от поява на сърдечносъдови и метаболитни заболявания.


Проучването и заключенията от резултатите са с високо ниво на достоверност, тъй като изследователите проследяват участничките през целия им живот от първата менструация до по-късна възраст, на която да бъде оценен рискът от проява на сърдечносъдови и метаболитни заболявания.