Острият хирургичен корем (ОХК) в гинекологията е животозастрашаващо състояние, което налага незабавни мерки, в повечето случаи чрез оперативен достъп. Острият хирургичен корем в гинекологията настъпва рязко, при предходно благополучие и добро общо състояние на пациентката и обикновено има характерна клинична картина: силна, режеща болка с различна локализация, повръщане, мускулна защита, шок.

 

Голямо значение има отдиференцирането на острия корем в гинекологията от острия хирургичен корем, настъпващ при състояния като остър апендицит, перитонит, илеиус и др. Вътрешните полови органи на жената са разположени в тазовата кухина, като поради по-слаба рецептивност на тазовия перитонеум симптоматиката, възникваща при патология на женските гениталии, е по-бедна.


 

Причините, които могат да доведат до остър корем в гинекологията, могат да се подразделят на няколко групи: усложнени гнойно-възпалителни заболявания на вътрешните гениталии; заболявания, протичащи с тежко кръвотечение; състояния, настъпващи с нарушения на кръвоснабдяването. Състоянията, протичащи с тежко кървене от вътрешните гениталии, се съпровождат с изливане на голямо количество кръв в тазовата кухина и се означават с термина хемоперитонеум.

 

Остър гинекологичен корем с хемоперитонеум може да настъпи в следните случаи:

 

1. Руптура на яйчника (апоплексия) – остро настъпило разкъсване на тъканите на яйчника или на кръвоносен съд. Причини за възникването му могат да са кисти на жълтото тяло, фоликуларна киста, възпаление на яйчника, травма. Проявява се с остро настъпила, режеща болка, която се появява обикновено около овулация. Тазовото изследване е болезнено, задният влагалищен свод е изгладен, а при пункция на Дъгласовото пространство изтича кръв. Лечението е оперативно – обшиване на яйчника или на кърващия съд.


2. Извънаматочна бременност – бременност, при която плодното яйце се имплантира и развива извън матката, в маточни тръби, яйчници, коремна кухина. Поради ектопичното си разположение, тази бременност е много рискова и често съпроводена от хемоперитонеум. Диагнозата се поставя на базата на анамнеза за бременност и ултрасонографско изследване.


3. Перфорация на матката – остро настъпило усложнения на аборт или друга вътрематочна манипулация като поставяне на вътрематочна спирала, хистеросалпингография и др. Когато перфорацията е комплетна, т.е. разкъсани са и трите маточни слоя, кръвотечението е към тазовата кухина и налага незабавна лапаротомия. При нераждали жени се цели запазване на репродуктивните органи, но при много тежко разкъсване и кървене се налага животоспасяваща хистеректомия.


4. Ендометриална киста – най-често яйчникови кисти, които се срещат сред жени с ендометриоза. При руптура на такава киста в тазовата кухина се излива 100-200 мл стара кръв – т.нар. „шоколадови кисти“. При множество кисти се прилага аднексектомия – отстраняване на яйчника и прилижещата му маточна тръба.

 

Възпалителните заболявания, въпреки че рядко достигат до тежки усложнения, също могат да бъдат причина за остър корем в гинекологията. Сред тези заболявания е възпалителното заболяване на маточни тръби и яйчник – аднексит. При усложнения инфекцията протича с образуване на тубоовариален абсцес, който може да руптурира. В Дъгласовото пространство се открива гной, болката е остра и режеща, локализирана в хипогастриума, общото състояние на пациентката е влошено. Лечението е антибиотично, но при рупрура на тубоовариален абсцес се налага лапаротомия с лаваж и дренаж.

 

Други възпалителни заболявания, които могат да доведат до остър хирургичен корем, са пелвиоперитонитът и параметритът, които са съответно възпаление на перитонеума на малкия тази и на тазовата съединителна тъкан. Протичат със силна болка, фебрилитет, повръщане, левкоцитоза и повишено СУЕ. Лечението и на двете заболявания е основно антибиотично.

 

Състояния, които водят до остър гинекологичен корем, са и тези, настъпващи с остро нарушение на кръвообращението. Типичен пример за подобно състояние е усукването (торзио) на яйчника или на овариален тумор. При торзия над 180 градуса венозният оток е нарушен, в резултат на което яйчника исхемизира, а при по-продължителна исхемия – некротизира.


Овариалните тумори на краче и миомните възли също могат да се усучат. Състоянието се нуждае от спешна лапаротомия и деторквация. При некротизиране на тумора или миомния възел се налага отстраняването им. Препоръчително е крачето на тумора да се клампира поради опасност от постъпване на тромби във венозното кръвообращание.

 

Заболяванията, водещи до остър корем в гинекологията, протичат драматично и налагат предприемане на спешни действия за съхраняване живота и репродуктивните възможни на пациентката.