Освен болковият синдром, ендометриозата е една от честите причини за безплодие. Оперативното лечение на това състояние е индицирано само при неповлияване на болката от консвервативното лечение с хормонални препарати или при наличие на инфертилитет. 


Хирургията включва внимателен подбор на пациентите според индикациите за операция, преоперативната оценка, техниката на операцията и опита на водещия оператор. 


Индикациите за оперативна намеса са при пациенти с хронична циклична тазова болка, която не се провлиява от контрацептивите или пациентът отказва такова лечение. Острият момент също води до хирургия като торзия (завъртане) на яйчника или руптура (спукване) на яйчникова кистаИнвазиването на съседни органи от ендометроизата като черва, пикочен мехур, пикочопровод или тазови нерви също води пациента към операционната зала. Хирургията е индицирана и при пациенти, при които има съмнение за яйчникова ендометриома


Накратко, асимптоматичните жени с инцидентно откриване на еднометриални промени в малкия таз по време на операция не подлежат да интервенция, а симптоматичните пациенти с болка въпреки хормоналната терапия подлежат на хирургично лечение. 


Преоперативната оценка е важна за оценката на вида оперативна техиника. Образни изследвания като трансвагинална ехография и цистоскопия при симптоми като хематурия (кръв в урината) трябва да се осъществят. Предпочитаният достъп е лапароскопсият.

 

NEWS_MORE_BOX


Хирургията може да бъде консервативна или дефинитивна. Консервативният подход има за цел възстанояване на нормалната анатомия и премахнване на болката. Той се използва при жени в репродуктивна възраст, които желаят да забременеят в бъдещето. Консервативната хирургия се състои в аблация, ексцизия на лезиите, прекъсване на нервите, отделяне на яйчниковите кисти и други. 


Дефинитивната хирургия означава двустранна оофоректомия (премахване на яйчниците), хистеректомия (премахване на матката), ексцизия на всички видими ендометриални лезии и възли. Провежда се при жени с значителна болка въпреки консервативната терапия, не желаят бъдещо забременяване или е индикирана хистеректомия поради придружаващи състояния като менорагия или фибриноидни възли. 


Различен е подходът при дълбокоинфилтриращата ендометриоза. Тя се определя като лезии, които навлизат повече от 5 мм в органи като ректума, вагината, червата, пикочния мехур, пикочопровода или тазовите нерви. Обикновено навлизането на енодметриалните промени в повече от 10 мм в тъканите води до болков синдром. Когато се засягат съседни органи, консултация с други специалисти като хирург или уролог е наложителна. 


Яйчниковото засягане от ендометриозата означава сериозно развитие на заболяването и е индикация за хирургично лечение. Обемът на операцията зависи от желанието на жената да продължи репродуктивните си възможности. Възможностите са за ексцизия на кистата при диаметър над 3 см на кистата, дренаж или коагулация на кистичното ложе при по-малка киста или при лиспа на симптоми. 


Някои проучвания показват, че ексцизията на яйчниковите кисти е най-добрият оперативен подход. След хирургично лечение хормоналната терапия е показана при жени, които не желят бъдеща бременност.