Естрогенът изпълнява слючова роля за защита на сърдечносъдовото здраве при жените. При спад в нивата на този хормон след менопаузата, рискът от развитие на множество заболявания и състояния се увеличава, сред които затлъстяване, диабет и сърдечносъдови заболявания. Проучване, публикувяно в Nature Cardiovascular Research, е показало, че понижените нива на рецептора за естроген - ER-алфа, който, в нормални условия участва в процесите на съкращение на сърдечната мускулатура, води до умерено нарушение в сърдечнана дейност и повишена честота на затлъстяване.

 

Учените са установили, че рецепторът за този полов хормон в сърцето може да регулира затлъстяването при жени. При блокиране на неговото действие, първоночално очакванията са били насочени към промени и нарушения на сърдечната функция. Въпреки това, резултатите са били различни - при блокиране на естрогеновите рецептори се е наблюдавало повишено наддаване на тегло и натрупване на мастна тъкан. Гените са от ключово значение за съкратителната способност на сърдечната мускулатура и метаболитните функции на сърцето. При понижена експресия на гените за естрогеновия рецептор - алфа в клетките на сърцето, се е наблюдавала и понижена помпена функция на сърдечната мускулатура. Именно пониженото наличие на този рецептор води до метаболитни и липидомни промени в сърцето, както и до метаболитни нарушения в скелетната мускулатура и мастната тъкан.


 

Установено е, че клетките, изграждащи сърцето, свобождават извънклетъчни мехурчета, които имат понижено съдържание на естрогенови рецептори. Това оказва влияние върху функциите на скелетната мускулатура. Тези промени водят до нарушено усвояване на енергията и нейното повишено складиране в депата. По този начин се предизвиква наддаване на тегло. Важен успех на проучването е, че тези резултати могат да се използват за превенция и лечение на сърдечни и метаболитни състояния при жени в постменопаузален период - след настъпване на менопаузата.

 

Освен това, усилията трябва да бъдат насочени към превенция на кардиотоксичното действие на терапията, която се назначава в някои случаи на жени в пременопаузален период. Тази терапия може да доведе до понижено количество естрогенови рецептори от тип алфа в сърцето, което указва влияние върху натрупването на мастна тъкан. При някои пациентки, на които е назначена химиотерапия, например, се наблюдава въздействие на терапевтичните средства върху сърцето. Понижаването на броя на рецепторите при тези пациентки е свързано с повишен риск от затлъстяване.