Мигрената е неврологично разстройство, което засяга около 10-20 % от населението, по-често жените. Менструацията е период от менструалния цикъл на жената, по време на който поради промени в нивата на женските полови хормони, при около 70 % от жените, страдащи от мигрена, може да се тригерира пристъп. Състоянието е доста неприятно, защото влияе върху нормалния начин на живот на жените през този период. Поради тази причина правилният подход в лечението му е от изключителна важност.

 

Различават се два основни типа мигрена – с аура и без аура. По-голяма е честотата на пациенти, страдащи от мигрена без аура, която се характеризира с едностранно пулсиращо главоболие, което може да бъде придружено от гадене, повръщане, фотофобия и други неразположения. Характерно за мигрената с аура е, че 24 часа преди поява си главоболието се предшества от неврологична симптоматика – т.нар. аура. Неврологичната симптоматика се характеризира с говорни, визуални, сензорни и/или моторни нарушения, предшестващи мигренозния пристъп.


 

Патогенетичният механизъм на възникване на мигренозното главоболие е свързан с дразнене на n.trigeminus, което предизвиква освобождаване на вазодилататорни субстанции – калцитонин ген-свързан пептид, неврокинин А, субстанция Р, които имат мощно вазодилататорно действие върху интрацеребралните съдове. В резултат настъпва екстравазация на плазма и периваскуларен оток, които водят до активиране на ноцицепторите (болковите рецептори).

 

По специфична от етиологична гледна точка е мигрената, която се появява по време на менструация. Според третото издание на Интернационалната класификация на заболяванията, свързани с главоболие, съществуват два типа мигрена при менструация:

 

1. Т.нар. „чиста мигрена“ – започва 1-2 дни преди очакваната дата на менструация и продължaва до 3 дни след първия ден на менструация. Характерно за този тип мигрена е, че е без аура и не възниква извън периода на менструация;

 

2. Мигрена, свързана с менструацията с начало отново 1-2 дни преди менструация до 3 дни от началото ѝ. Различното при този тип мигрена е, че се появява и през други периоди от месеца освен периода на менструация.

 

Причина за появата на мигрена по време на менструация е свързано с колебанието в нивата на естрогени и прогестерон. По време на късната лутеална фаза нивата на естрогени са ниски, което се свързва и с началото на мигренозния пристъп. Тригериране на мигренозен пристъп се наблюдава и при пациентки на орални контрацептиви в седмицата, когато приемат плацебо таблетки – т.е. основна причина за мигрената в този период е естрогенното отнемане.

 

Тази теза се потвърждава с факта, че по време на бременност, когато нивата на естрогени са значително повишени, бременните жени по-рядко се оплакват от тежко главоболие и пристъпи на мигрена. От друга страна, с настъпването на менопауза, секрецията на естрогени рязко намалява, поради което през този период жените се оплакват от тежка мигрена.

 

Характерно за мигрената при менструация е, че главоболието е едностранно, по-силно от обикновените мигренозни пристъпи, съпроводено от гадене и повръщане. Пациентките предпочитат да се изолират в тъмни, тихи стаи поради появилата се фотофобия.

 

Какви са медикаментозните решения?

Съществуват няколко класа медикаменти за лечение на мигренозни пристъпи. Първата група медикаменти са т.нар. триптани. Те водят до бързо повлияване на болката и са ефективен избор при тежък пристъп. Въпреки това не се препоръчват за профилактика на пристъпите.

 

Друга група медикаменти са нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС), които въпреки че са неспецифични за състоянието, успешно повлияват болката. Медикамент, използван в лечението на мигрена, е и дихидроерготаминът – използва се при много тежки случаи на мигрена, при изключване на някои противопоказания като исхемична болест на сърцето, бременност и др.

 

За профилактика на мигренозните пристъпи могат да се използват триптани или естрогенови препарати за период от 6-7 дни с начален прием 2 дни преди очакваната дата на менструация. При жени с нередовен месечен цикъл профилактиката е невъзможна и неефективна.

 

Друг тип терапия е т.нар. неизвазивна нервна стимулация. Специални устройства се закачат на рамото, врата или главата и пациентът сам може да подава нервни импулси към n.vagus по устройството за облекчаване на болката.

 

За превенция на мигрената по време на менструация се препоръчва също прием на магнезий; поддържане ниски нивата на глутамат в организма, тъй като е установено, че той е един от тригерите на мигренозния пристъп; прием на богати на фибри и полезни мастни киселини храни; спокоен и пълноценен сън.

 

Мигрената при менструация е неприятно състояние, което с правилните медикаменти и промяна в начина на живот може да бъде добре контролирано.