В световен мащаб повече от 6 044 000 жени се диагностицират с онкологично заболяване всяка година и повече от 3 345 000 губят битката с него. Около 12% от всички случаи се причисляват към малигнените заболявания с гинекологичен произход. 


От своя страна, туморите на яйчниците представляват 4% от онкологичните заболявания при жените с повече от 190 000 случаи, диагностицирани всяка година. Около 85% от случаите са при жени над 50-годишна възраст, а най-честата морфологична характеристика е от епителен произход. 


Повечето случаи на тумор на яйчниците се откриват в напреднал стадий и съответно прогнозата е лоша. Затова е важна задачата да се открият маркери, чието наличие да съответстват на повишен риск от развитие на този вид заболяване.Туморните маркери представляват молекули, които се продуцират в отговор на неопластичната пролиферация, след което навлизат в системанта циркулация. Те дават информация за възможното наличие на рак или неговото поведение и еволюция. 


В контекста на интерпретацията на туморния маркер трябва първоначално да се оцени неговата чувствителност (броя на случаите, открити след позитивен резултат) и специфичност (броя на случаите без рак, открити след негативен резултат). Идеалният туморен маркер би имал 100% чувствителност и 100% специфичност, но в практиката това не се постига. 


За неоплазиите на яйчните туморният маркер, който се използва се нарича СА 125. Той не е специфичен за рак на яйчниците, а е разпространен в различни тъкани. Произвежда се от структури, произлизащи от целомния епител като канала на маточната шийка, ендометриума и маточните тръби.

 

Други органи с епителен призход, които също продуцират СА 125 са дебелото черво, панкреасът, белите дробове, млечните жлези и стомахът. Също така се намира в тъкани като плеврата, перикарда и перитонеиума. 

 

NEWS_MORE_BOX


Широко одобрената референтна граница от 35 kU/L е резултат от средното ниво на туморния маркер при здрави. Той обаче може да се измери в широки граници поради факта, че нивото му се влияе от възрастта, расата, менструалния цикъл, наличието на бременност или много доброкачествени състояния. 


Например в постменопаузата нивото на СА 125, достигащо до 20 kU/L, обикновено е по-ниско от това на общата популация. Други фактори, които понижат нивата на маркера, са черната раса, приемът на кофеин и хистеректомията (отстраняването на матката). 


От друга страна, състояния като ендометриоза, фиброзни образувания, инфекции и тазово възпалителната болест повишават СА 125. Бременността е физиологично състоние, при което СА 125 се повишава, като високото ниво се запазва до 10 седмици след раждането, а нивата могат да достигнат до 120 kU/L


Тъй като туморният маркер се среща и в други структури, той може да се увеличи при възпаление на перитонеума, плеврата, панкреаса или при онкологични заболявания от страна на млечните жлези, белите дробове, дебелото черво и други. 


Около 85% от жените с тумор на яйчниците от епителен произход има повишени нива на СА 125, като в напредналите стадии се увеличава до 90%. СА 125 е по-рядко увеличен при муцонозни или гранични тумори. 


Също така, единично увеличеното ниво на туморния маркер не е фатално. Туморният маркер не е диагноза, а средство, което помага да се оцени риска за възможността да е налично определено заболяване.