Ракът на млечната жлеза е най-често срещаното онкологично заболяване сред жените. Според данни на Световната здравна организация (СЗО) през 2018 година от рак на гърдата са починали 627 000 жени, като ежегодно се диагностицират над 2 млн. нови случая на заболели. Ракът на млечната жлеза се среща основно сред жени над 50-годишна възраст, като рискови фактори за развитието му са ранно менархе (първа менструация под 12-годишна възраст), късно настъпила менопауза (над 55-годишна възраст), фамилна обремененост, прием на хормонални медикаменти, мутации в гените BRCA1 и BRCA2, фактори на средата и начин на живот (хранене, тютюнопушене, алкохол, липса на физическа активност и др.).

 

От огромно значение за намаляване на стремглаво увеличаващите се случаи на заболели от карцином на гърдата е ежегодната профилактика и извършването на образни изследвания – мамография и ултразвуково изследване на млечна жлеза. С тяхната помощ състоянието може да бъде открито навреме и да бъдат предотвратени последващите усложнения. Препоръчително е жени над 21-годишна възраст да се подлагат на профилактично изследване на млечни жлези, което включва палпация (опипване) и/или ултразвуково изследване. След 35-годишна възраст профилактиката за рак на гърдата включва ежегодно извършване на мамография, като фамилно обременени жени е нужно да се подложат по-рано на това изследване – около 30-годишна възраст.


 

Ехомамографията е ултразвуково неинвазивно изследване на млечните жлези, чрез което може да се открият своевременно доброкачествени или злокачествени образувания на гърдите. Препоръчва се на жени под 30-35 годишна възраст, като част от ежегодните профилактични прегледи. Причина за осъществяването на ултразвуково изследване на гърдите може да бъде:

 

-    Открита по време на профилактичен преглед палпаторно, по време на мамография или при ядрено-магнитен резонанс на гърди бучка – за идентификацията на нейните форма, размери и консистенция;

 

-    Наличие на симптоми като болка, напрежение,секреция от млечните жлези, дисколорация;

 

-    Бременност – препоръчва се ехомамография, тъй като методът е безопасен, не се използват йонизиращи лъчения и няма опасност за развитието на плода;

 

-    Наличие на по-плътни гърди, изградени в по-голямата си част от жлезиста и съединителна тъкан и по-малко количество мастна такава. При жени с такива гърди визуализацията на абнормни образувания с помоща на мамография е затруднена, което налага използването на ултразвук.

 

Ехомамографията е неболезнено неинвазивно изследване, което отнема около 20-30 минути. То може да бъде съчетано с Доплерово изследване, по време на което се оценява кръвния поток на млечните жлези и наличието на нарушения в перфузията им. Освен това, откриването на образувание със съмнителен произход може да наложи извършване под ултразвуков контрол на биопсия на млечната жлеза, при която се взема материал от жлезата за хистологично изследване.

 

Препоръчително е в деня на изследването пациентката да не използва дезодоранти, кремове и други продукти за тяло. Не е необходима специална подготовка. По време на изследването пациентката е съблечена до кръста, свалят се всички метални предмети от тялото. При оглеждането на съотвената гърда е нужно повдигане на ръката от същата страна нагоре, над главата. Лекарят поставя гел върху изследваната гърда и с плавни движения започва да оглежда жлезата.

 

При ултразвуковото изследване специален уред, наречен трансдюсер, излъчва високочестотни ултразвукови вълни, които проникват в меките тъкани и се връщат обратно като ехо. Връщащите се вълни се възприемат от устройството и създават черно-бял образ в реално време на органа върху екран. С помоща на ехомамографията мамологът може да установи наличието на абнормни образувания. Изследването не е болезнено, но може да се усеща леко напрежение и дискомфорт. Въпреки информацията, която дава ултразвуковото изследване за гърдите, основно значение в профилактиката на рака на гърдата има мамографията.

 

Мамографията е рентгеново изслеване на млечните жлези, което има главно значение в диагностиката на рак на гърдата и откриването му преди появата на симптоматика. При мамографията се използват йонизиращи лъчи, поради което не е препоръчително да се прилага по време на бременност.

 

Йонизиращата радиацията, която жената поглъща при изследването, е около 0,4 mSv (милисиверт) и е равна на дозата, която една жена поглъща за седем седмици от околната среда или фоновата радиация.


Мамографията може да бъде направена с профилактична или с диагностична цел. Препоръчва се веднъж годишно при жени над 35 години. Осъществява се по-често при жени, имащи близки родственици с рак на гърдата.

 

Изследването може да се извърши по всяко време на менструалния цикъл, но е желателно да не се прави в седмицата преди менструация поради повишената чувствителност на гърдите тогава. В деня на изследването не трябва да се използват дезодоранти, кремове и лосиони за тяло. Мамографията продължава 5-10 минути. Пациентката е съблечена до кръста и застава пред рентгеновата машина. Всяка от гърдите се притиска между рентгенови плочи, за да се получи по-добра визуализация. Възможно е усещане за леко напрежение и болка. При реализирането на рентгеновата снимка пациентката трябва да стои неподвижно и да задържи дъха си за няколко секунди.

 

Рисковете при мамографията са свързани с излагането на радиация, но тъй като тя е в много малки дози, ползите на изследването надвишават многократно рисковете. При бременност мамография не се препоръчва, но в случай, че е наложителна по време на изследването бременната носи оловна престилка.

 

Ехомамографията и мамографията са широкодостъпни, неинвазивни, информативни изследвания, които имат огромно значение в ранната диагностика и намаляването на смъртността сред жени, страдащи от рак на гърдата.