Кистични образувания на яйчниците при жената са фоликуларните кисти, кистите образувани в хода на ендометриоза, лутеиновите кисти и кистите на жълтото тяло. (Към първа част на материала)
 
1. Лутеинови кисти се означават още и като тека-лутеинови кисти. Те са резултат от повишена стимулация с лутеинизиращия хормон. Свръхстимулацията на яйчниковите фоликули може да бъде предизвикана от повишени нива на хормона или повишена чувствителност към него. 
 
За да окажат въздействие хормоните върху органите, които регулират, по клетките са разположени специфични структури - рецептори, чрез които свързват хормона. Лутеинизиращият хормон, хорионгонадотропния хормон, фоликулостимулиращия хормон и тиреостимулиращия хормон имат обща - еднаква алфа верига в своята структура. Тяхното различие е в резултат на бета веригата, която влиза в тяхното изграждане.
 
Тека - лутеиновите кисти се образуват при 50% от случаите при жени с моларна бременност. При това състояние нивата на хорионгондотропния хормон са повишени многократно поради разрастналия се трофобласт. Друго заболяване, при което се развиват тека – лутеинови кисти е хорионкарцином. В 10% от случаите на жени с тази диагноза се установява наличие на тека – лутеинови кисти. Образуването на кистите може да е свързано с повишена стимулация на яйчниците в хода на подготовка за провеждане на ин витро. Други причини за образуване на тека – лутеинови кисти са износването на двуплодна или многоплодна бремнност и Rh-изоимунизация.
 
Тека – лутеиновите кисти са двустранни, тоест засягат и двата яйчника. Размерите им може да достигнат до 10-20 см в диаметър. Те са многокамерни и са ограничени от тънка стена. При наличието им яйчниците увеличават размерите си. Течността, която изпълва кистите е бледо жълта или кървениста. Най-често протичат без ясно изразени симптоми и се откриват в хода на рутиенн преглед. Жените може да имат оплаквания от дискомфорт и тежест ниско в корема. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Тека – лутеиновите кисти се образуват най-често в хода на бременността. След прекратяване на лутеинизацията - стимулация с лутеинизиращ хормон, те най-често претърпяват обратно развитие. Най-честото усложнение на тези кисти е торзията- завъртане около оста им. То протича с развитие на остър хирургичен корем. 
 
2. Кистите на жълтото тяло се развиват в структурата, която се образува след пукването на фоликула и отделянето на яйцеклетката при процеса на овулация. Част от клетките на пукналия се фоликул се превръщат в лутеинови клетки, които са натрупали жълт пигмент. Поради тази причина формираната структура на повърхността на яйчника, на мястото на пукналия се фоликул се означава като жълто тяло. При наличие на бременност се превръща в жълто тяло на бременността, чиято основна функция е образуване и синтез на прогестерон през първите 12 седмици от бременността. При липса на оплождане, жълтото тяло претърпява обратно развитие и се превръща в бяло тяло. 
 
Формирането на киста на жълтото тяло се свързва с повишени стойности и удължен синтез на прогестерон. За да се определи за киста диаметъра му трябва да е повече от 3см. Размерите на кистите може да достигнат до 10-15см в диаметър. Стените на кистичното образувание са тънки. Поради удължената продукция на прогестерон менструацията на жената може да бъде нарушена. Тя може да има по-голяма продължителност или да липсва. 
 
Кистите на жълтото тяло може лесно да се разкъсат и да доведат до остра коремна болка. Най-честото усложнение е установяане на кръв в перитонеалната кухина в резултат на разкъсване на кистата. Това състояние се проявава като остър хирургичен корем и налага оперативно лечение.