Горещите вълни са много характерен симптом при жените, които наближават определена възраст. Те често причиняват инсомния преди, по време на и след периода на менопауза.

 

Безсънието, заедно с горещите вълни и изпотяването, понижават качеството на живот на жените. Въпреки тяхната честота обаче, възможностите за лечение са значително лимитирани.


 

Медикаментът Suvorexant е безопасен и ефективен. Това твърдение е потвърдено от изследователи на Brigham and Women's Hospital. Те провеждат рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично проучване.

 

В наличното настоящо лечение често е включена когнитивно-поведенческа терапия и лекарства като небензодиазепинови GABA-A рецепторни модулатори, например Zolpidem. Хормоналната терапия също би могла да подобри съня при жените на средна възраст с безсъние, което е свързано с нощно изпотяване.

 

Въпреки относително добрите резултати, които показват, тези терапии се свързат с появата на редица странични ефекти.

 

Проведеното изследване е направено заради обещаващите резултати, които се наблюдават при терапията със Suvorexant.

 

Лекарството блокира рецепторите за невропептид - орексин, който се свързва със състоянията на възбуда и безсъние, а също би могъл и да допринесе за появата на горещи вълни.

 

Според предходно проведени проучвания нивата на орексин при жените в постменопауза са три пъти по-високи отколкото при тези в пременопауза.

 

Поради тази причина изследователският екип проведе четириседмично проучване, в което 60 жени на възраст между 40 и 65 години са проследявани по време на терапията си със Suvorexant или на плацебо терапия.

 

На всяка участничка е поставена лична оценка чрез индивидуални консултации за тежестта на безсънието им. Те бяха помолени да водят и дневник, в който да записват горещите си вълни и честотата на нощното си изпотяване.

 

Симптомите им на безсъние са оценени с помощта на специфичен индекс за тежестта на безсънието (ISI).

 

От направените наблюдения се вижда, че тежестта на симптомите в края на четириседмичното изследване, в сравнение с изходното ниво, е по-голямо при групата, която е била на терапия със Suvorexant, отколкото в плацебо групата. Разликата е значителна.

 

Броят на нощните изпотявания в тази група също намалява в сравнение с контролната. Разлика в дневната симптоматика обаче, не се наблюдава.

 

Резултатите са публикувани в сп. Sleep.

 

Източници:

https://academic.oup.com/sleep/advance-article-abstract/doi/10.1093/sleep/zsac007/6503732?redirectedFrom=fulltext