Канцерогенезата е процес, който може да засегне всеки орган, клетка или тъкан. Патологичните изменения водят до развитие на туморни клетки. Водещите механизми, които водят до прогресия на заболяването са избягването на програмираната клетъчна смърт - апоптоза, промени в капацитета за делене на клетките, благоприятстване на образуването на нови съдове и устойчивост към сигналите, които контролират клетъчния растеж.

 

Канцерогенезата е процес, който се стимулира от генетичната предразположеност и фактори на околната среда. Женският пол е водещ фактор, който е свързан с повишен риск от развитие на рак на гърдата поради повишената хормонална стимулация. Клетките на млечната жлеза са уязвими от действието на естрогените - женските полови хормони и андрогените - мъжките полови хормони. Някои естествени процеси, които се характеризират с различна продължителност и значителна промяна в хормоналния баланс също са свързани с потенциален риск от предизвикване на канцерогенеза. Такива са бременността, кърменето, времето на настъпване на първата менструация и менопаузата. Установено е, че бременността има защитно действие върху млечната жлеза и предпазва от туморогенеза. Този защитен ефеект, обаче, се проявява при продължителност на бременността над 34 гестационни седмици.


 

Анамнезата за прееклапсия по време на бременност, от друга страна, е свързана с понижен риск от развитие на рак на гърдата. При прееклапсия се наблюдава нарушение в хормоналния баланс. Нивата на прогестерона се увеличават, докато тези на естрогена, инсулина, кортизола, андрогените и други хормони, участващи в тези процеси, се понижават, което има защитно действие и предотвратява канцерогенезата. По-продължителнното кърмене намалява риска от развитие на рак на гърдата. Ранното надстъпване на менструацията е рисков фактор за развитие на туморите на млечната жлеза и е свързано с по-голямо разрастване на туморната маса и ангажиране на регионалните лимфни възли.

 

Възрастта също е определящ фактор - 80% от случаите се диагностицират над 50-годишна възраст. Въпреки това, при агресивният и устойчив на лечение тройно негативен рак на гърдата по-голямата част от случаите се установяват при пациентите под 40-годишна възраст. Фамилната обремемненост е водещ рисков фактор за развитие на рак на гърдата. При наличие на роднини от първа линия, които са били диагностицирани със заболяването, рискът значително се увеличава. Възможността за развитие на рак на млечната жлеза значително се увеличава ако роднините от първа линия са развили заболяването под 50-годишна възраст. Някои генетични мутации водят до значително повишен риск от развитие на рак на гърдата. Такива са мутациите в гените BRCA1 и BRCA2. Те са свързани с повишен риск от канцерогенеза. Тези генетични аномалии обикновено имат автозомно-доминантно унаследяване, въпреки че някои случаи се дължат на спорадично възникнали мутации. Други гени, свързани със заболяването са ТР53, CDH1, PTEN и STK11.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8428369/