Много често в практиката за уточняване, изключване или диагноситициране на гинекологичните състонията са необходими да се измерят нивата на различните полови хормони.


В гинекологичната практика се изследват естронът, естрадиолът, прогестеронът, тестостеронът, свободният тестостерон, дихидротестостеронът, половият хормон-свързващ глобулин (sex hormone-binding globuling - SHBG) и други. Всички стероидни хормони с изключение на естрадиола и прогестерона се определят обикновено в ранната фоликуларна фаза на менструалния цикъл (5-и - 7-ми ден). 


Естрадиолът се изследва, както в ранната фаза на цикъла, така и в овулаторната фаза (14-ия ден), а прогестеронът се изследва само в междинната лутеинова фаза на около 20-24-тия ден пп възможност трикратно. Нивото на естрадиола в ранната фаза (5-7-ми ден) са около 110-330 пмол/л, а в овариалната - 480-1170 пмол/л. При състоянието хипооваризъм, когато функцията на яйчниците поради някаква причина е намалена, се намират ниски стойности на естрадиола и високи на LH и FSH. 


Друго състояние, влиящето върху яйчниковата функция, е поликистичният овариален синдром, при който, обаче, естрогените обикновено са е нормални стойности по време на ранната фаза на менструалния цикъл. Тогава промените настъпват в нивата на мъжките полови хормони.


От другра страна, причина за завишени стойности на естрогените е яйчников тумор, който има засилена синтетична дейност. 

 

NEWS_MORE_BOX


В овулаторната фаза на цикъла естрадиолът се определя успоредно с FSH и LH и служи за диагноза на овулацията заедно с другите методи за тази цел. Липсата или недостатъчното увеличение на хормона в тази фаза показва ановулаторен или дисовулаторен цикъл. 


Прогестеронът, от своя страна, е междинната лутеинова фаза на цикъла (20-24-ия ден) би трябвало да е над 47,7 нмол/л. По-ниски стойности показва ановулаторен цикъл или лутеинова недостатъчност. 


 Мъжките полови хормони също са важни за диагностицирането на някои гинекологични състояния. Например за потвърждаване на поликистичен овариален синдром в ранната фаза се определят тестостеронът, който нормално е 0,3-3,4 нмол/л, свободният тестостерон, което е 1,9% от общия при здрави жени или 2,7% при жени с хирзутизъм. 


Нормалние стойности на дихидротестостерона са 0,60-0,73 нмол/л, а за SHBG - 0,69-2,14 mcgr %. При поликистичния овариален синдром тестостеронът , свободният тестостерон и дихидротестостеронът са в горногранични стойности или са леко увеличени, а SHBG е намален. 


Същите тези мъжки полови хормони са с многократно завишени стойности при тумори на яйчниците, отделящи андрогенни хормони. 


Важно е да се знае, че мъжките полови хормони при здрави жени не се отделят единствено от яйчниците, а също и от надбъбречните жлези. Това означава, че тяхното покачване не е абсолютен белег за заболяване на яйчниците. Затова може да се наложи изследването на други хормони като кортизол или DHEA-S.