Благодарение на определени хормони, жените са по-слабо засегнати в сравнение с мъжете от сърдечносъдови заболявания. След прехвърляне на 50-те години дамите губят отчасти тази своя „защита“ с навлизане в менопаузата.

 

Кои са основните промени, настъпващи в организма, които водят до това?Липиден профил

Чували сме за добрия холестерол и за лошия холестерол, а може би и за триглицеридите. Тези липиди в кръвта имат важни функции, а съотношението между тях в едни случаи играе протективна роля, а в други е рисков фактор за атеросклероза.


До момента на навлизане в менопаузата, повечето жени имат много по-благоприятен липиден профил от този на мъжете:

 

  • По-ниско ниво на общия холестерол;
  • По-ниска концентрация на триглицеридите;
  • Поддържане на относително по-високо ниво на HDL – добрият холестерол. Той има защитна роля срещу образуване на атеросклеротични плаки.

Тези особености в липидния профил на дамите донякъде обяснява защо честотата на сърдечносъдовите заболявания при тях преди 50-годишна възраст е много малка и при всички положения – значително по-ниска от тази при мъжете.


Повишаване на холестерола при навлизане в 50-те години

Много се променя при настъпване на менопаузата с намаляване секрецията на естрогени от яйчниците. Тази промяна обаче невинаги е в благоприятна посока. Според някои специалисти нивото на общия холестерол се покачва средно с 6 до 9 % по време на този период, като междувременно лошият му дял – LDL се покачва с между 10 и 16 %, а концентрацията на триглицеридите нараства с около 11 %. HDL холестеролът намалява с около 10 % в сравнение с годините, предхождащи менопаузата. С тези промени липидният профил на дамите над 50 години доближава и дори надминава този на мъжете.


Всички тези отклонения в липидния профил – както количествено, така и качествено в съотношението между отделните липиди, допринася за увеличаване на риска от атеросклероза (запушване на артерии от образувани там плаки, изградени от холестерол, липиди и отпадни клетъчни продукти). Те водят до зачестяване на сърдечносъдовите заболявания, която става еднаква за жените и за мъжете към 80-годишна възраст.


Има и други фактори, които се намесват при навлизане в менопаузата:

 

  • Увеличаване на телесното тегло; 
  • Промяна в разпределението на мазнините по тялото – натрупване около талията;
  • Покачване на артериалното налягане;
  • Тенденция за повишаване на кръвната захар.

Проследяване на холестерола след навлизане в менопаузата

При започване на този период от живота, личният лекар може да Ви препоръча кръвно изследване – липиден профил. Ако нивото на лошия холестерол е задоволително, този контрол може да се извършва ежегодно. Напротив, ако резултатите не са толкова добри, ще е нужно да се предприемат мерки за намаляване на лошия холестерол. Сред тях на първо място винаги са включването на диетичен режим, както и започването на физическа активност като разходки, каране на колело и плуване. В някои случаи може да се прибегне и до медикаментозно лечение, включително и хормонално такова.


Хормонална терапия срещу холестерола

При прием на хапчета, доставените естрогени подобряват липидния профил с повишаване нивото на HDL холестерола и намаляване на LDL холестерола. Тези две действия намаляват потенциалния риск от атеросклероза. Действието на естрогените обаче не е толкова еднопосочно, тъй като се наблюдава покачване и на триглицеридите, което е считано за рисков сърдечен фактор.


При всички положения хормоналната заместителна терапия при менопауза е обвързана с много рискове, включително и рак на гърдата. Съгласно най-новите препоръки тя се ползва за лечение единствено на изключително силни симптоми на климактериум, крайно смущаващи ежедневните дейности на жената. Пациентките трябва да бъдат информирани за рисковете, които носи лечението и че то ще бъде предписано във възможно най-ниската ефикасна доза и за възможно най-кратък период от време.


В този смисъл превенцията на сърдечносъдовия риск не е индикация за хормонално лечение.