В Европа около половината от бременностите са нежелани. Около 40% от нежеланите бременности завършват с предизвикан аборт, а 90% от процедурите се извършват през първия триместър. 

 

В страни, където абортът е законен, той обикновено е безопасен и усложненията са редки. В световен мащаб 13% от майчините смъртни случаи са вторични по отношение на предизвикания аборт и преобладаващото мнозинство от тези смъртни случаи се случват в страни, където абортът е незаконен.


 

Бременността трябва да бъде потвърдена преди да се предизвика аборт. Често гестационната възраст се установява чрез ултразвук, но понякога е достатъчно само добре снетата анамнеза и физическия преглед.

 

Често срещани методи за предизвикване на аборт са:

  • Инструментална евакуация на матката след разширяване на маточната шийка;
  • Медикаментозна индукция (лекарства за стимулиране на маточните контракции).

Използваният метод зависи отчасти от гестационната възраст. 

 

Инструменталната евакуация може да се използва за повечето бременности. Лекарствата могат да се използват при някои бременности, които са преди 11 г. с. или след 15 г. с. 

 

Медикаментозният аборт, направен преди 11 г. с., може да се осъществи амбулаторно. Пациентки, подложени на медицински аборт след 11-та гестационна седмица, трябва да бъдат наблюдавани, тъй като е възможно тежко кървене.

 

Обикновено при бременност под 14 г.с. се използва дилатация и кюретаж за всмукване, обикновено с аспирационна канюла с голям диаметър, поставена в матката.

 

При гестационна възраст под 9 седмица може да се използва ръчна вакуумна аспирация. Тези устройствата са преносими, не изискват електрически източник и са по-тихи от устройствата с електрическа вакуумна аспирация.  

 

При гестационна възраст от 14 до 24 гестационна седмица обикновено се използва дилатация и евакуация. 

 

Често за разширяване на шийката на матката преди процедурата се използват прогресивно увеличаващи се размери на заострени дилататори. Въпреки това, в зависимост от гестационната възраст и паритета, може да се наложи да бъдат използвани друг тип дилататори вместо или в допълнение към заострени дилататори, за да сведат до минимум увреждането на шийката на матката, което конусните дилататори могат да причинят.

 

Медицинската индукция може да се използва при бременност под 11 г. с. или над 15 г. с. В случаите, в които пациентката има тежка анемия, медицинска индукция на бременност над 15 седмици трябва да се извършва в болница, където кръвопреливането да е лесно достъпно.

 

При бременност под 10 седмици схемите включват блокер на прогестерон-рецептор и аналог на простагландин Е1.

 

Неблагоприятните ефекти на простагландините включват гадене, повръщане, диария, хипертермия, зачервяване на лицето, вазовагални симптоми, бронхоспазъм и намален гърчов праг.

 

Усложненията са редки при легален аборт. Като процентът на усложнения се увеличава с напредване на гестационната възраст. 

 

Сериозните ранни усложнения включват:

  • Перфорация на матката или, по-рядко, на червата или друг орган от инструмент.
  • Голям кръвоизлив, който може да е резултат от травма или атонична матка.
  • Разкъсване на шийката на матката, които обикновено са повърхностни разкъсвания, но могат да бъдат по-сериозни и да изискват хирургично лечение.

Общата или локалната анестезия рядко причинява сериозни усложнения.

 

Най-честите късни усложнения включват:

  • Кървене и сериозна инфекция.

Тези усложнения обикновено възникват поради задържане на плацентарните фрагменти.

 

При поява на кървене или ако се подозира инфекция, се прави тазова ехография. Задържаните фрагменти от плацентата могат да се видят при ултразвуково сканиране. 

 

Очаква се леко възпаление, но ако инфекцията е умерена или тежка, това може да доведе до поява на перитонит или сепсис. Стерилността може да бъде резултат от синехии в ендометриалната кухина (синдром на Ашерман) или тубарна фиброза поради инфекция. Въпреки това, предизвиканият аборт не увеличава рисковете за плода или жената по време на последващи бременности.

 

Източник:

https://www.msdmanuals.com/en-sg/professional/gynecology-and-obstetrics/family-planning/induced-abortion