Онкологичните новообразувания на гърдата са сред най-често срещаните заболявания при жени, въпреки това те се срещат и при мъже.

 

Туморите на гърдата обикновено са епителни с дуктален или лобуларен произход. Те могат да бъдат различни видове:


 

Дуктален карцином in situ (DCIS)

Дукталният карцином in situ е неинвазивен тумор на гърдата, чиято локализация е ограничена във вътрешността на каналчетата на гърдата. Заради масово прилаганият скрининг в днешно време това заболяване се идентифицира много често.

 

Този вид тумор може да протича в три стадия (1-3) спрямо характеристиките на ядрата в клетките. В първи и втори стадий туморните клетки се разрастват относително бавно и рискът от рецидиви е по-нисък от този при жените в трети стадий.

 

Лобуларен карцином in situ

Лобуларният карцином in situ (LCIS) възниква от лобула в крайната част на канала. В повечето случаи този тумор не може да бъде палпиран, заради своето дифузно разпределение в тъканите. Той не е малигнен и се среща най-често при жени на 40-50 годишна възраст.

 

Инвазивен дуктален карцином

Инвазивният дуктален карцином е най-често диагностицираният тумор на гърдата. Тенденциозно той метастазира по лимфните пътища. Единствената специфична хистологична находка на този карцином е инвазията на клетки през базалната мембрана на гръдния канал.

 

Инвазивен лобуларен карцином

Инвазивният лобуларен карцином е по-рядко срещано мултифокално заболяване, което обикновено метастазира по лимфен път. Хистологично туморните клетки са подредени по специфичен начин.

 

Медуларен карцином

Медуларните карциноми се срещат по-често сред по-млади жени. Предразполагащ фактор за това онкологично заболяване е мутация в BRCA1 гена.

 

Муцинозен (колоиден) карцином

Муцинозният карцином, наричан още колоиден е друг рядък хистологичен тип тумор, който се среща при по-малко от 5% от случаите на инвазивен рак на гърдата. Обикновено се появява на 70 годишна възраст, който на мамограф има вид на лошо дефиниран тумор с редки калцификации.

 

Производството на муцин е неговият хистологичен отличителен белег. Той има две основни форми - А и В. Муцинозен карцином от тип А е класическата разновидност с по-големи количества извънклетъчен муцин. Тип В е вариант с характерна ендокринна диференциация, като хистологогично се забелязва по-грануларна цитоплазма.

 

Тубулен карцином

Тубулният карцином е много рядко срещано заболяване. Той представлява 1-2% от всички онкологични заболявания на гърдата. Неговата прогноза е добра.

 

Папиларен карцином

Папиларният карцином се рядко срещано заболяване 1-2% от случаите, при жени над 60-годишна възраст. Съществуват два типа - кистозна неинвазивна форма и микропапиларен дуктален карцином, който е инвазивен.

 

Папиларният карцином е централно разположен в гърдата и може да се прояви като кърваво течение от зърната.

 

Метапластичен рак на гърдата (MBC)

Метапластичният рак на гърдата (MBC) представлява по-малко от 1% от случаите и обикновено се среща при по-възрастни жени - около 60 годишна възраст. Той е аденокарцином, в който могат да се открият мезенхимни и епителни компоненти.

 

Филодесни тумори

Филодесните тумори са много рядко срещани - под 1%. Тяхното име произлиза от характерния листоподобен растеж на клетките. Този вид тумори могат да бъдат доброкачествени, гранични или злокачествени.

 

Болест на млечната жлеза на Пейджет (MPD)

Болестта на млечната жлеза на Пейджет е рядко срещана - 1-4% от всички случаи, която засяга хора на възраст около 60 години.

 

Този аденокарцином се локализира в епидермиса на границата между зърното и неговата ареола. Състои се от специфични клетки на Пейджет, намиращи се в базалната мембрана. Те са големи, бледи епителни клетки с хиперхроматични, атипични ядра, които са разпръснати между кератиноцитите поотделно или като клъстер от клетки.

 

Възпалителен рак на гърдата

Възпалителният рак на гърдата е изключително агресивно локално туморно заболяване. То е рядко срещано - 1-5%. Заради своя агресивен характер далечните метастази са чести, особено по лимфните възли. Характерно при него е дифузния еритем и оток, които обхващат една трета или повече от кожата на гърдата.

 

Източници:

https://emedicine.medscape.com/article/1954658-overview#showall