Тъканта, която покрива матката се нарича ендометриум. Той служи като място за имплантиране на ембриона и източник на артериите, които водят до плацентата, за да поддържат плода по време на бременност.

 

Когато няма оплодена яйцеклетка, най-повърхностният слой от ендометриума се отделя при менструация.


 

Ендометриумът е необичаен с това, че редовно се отделя, след което пролиферира отново през цялата репродуктивна възраст на жената.

 

При около 10 % от жените обаче клетки от ендометриалната лигавица растат и извън матката, което води до ендометриоза.

 

Ендометриозата се характеризира с болка и може да причини безплодие, но нейните молекулярни механизми и двигатели остават неизвестни.

 

Окончателната диагноза и клиничният подход все още представляват значителни предизвикателства, но лечението се базира на хормонална терапия и хирургична интервенция.

 

Растеж и имунна защита

Изследователският екип е извършил проучването с проби от тъкани от пациентки, на които са били отстранени лезиите в UConn Health за облекчаване на симптомите.

 

Всички пациентки са получавали хормонална терапия - най-честата стратегия за лечение на ендометриоза.

 

Не е изненадващо, като се има предвид, че лезиите се описват като тъкани, подобни на ендометриума, растящи на различно място, че клетъчният състав на лезиите в перитонеума е доста подобен на този на нормалния ендометриум.

 

От друга страна, овариалните лезии имат значителни разлики както в състава, така и в генната експресия от перитонеалните.

 

Така че докато и яйчникът, и перитонеумът са възприемчиви към образуването на лезии, те представляват различни среди и водят до важни клетъчни и молекулярни разлики между лезиите на двете места.

 

Проучването показва, че може да е необходим специфичен за мястото терапевтичен дизайн за разработване на по-ефективни терапевтични подходи.


Друг аспект на ендометриозата е, че подобно на рака, лезиите представляват анормален растеж, който обикновено се елиминира чрез имунни механизми.

 

Учените са изследвали имунните клетки в микросредата на перитонеалната лезия, за да установят защо не се елиминират анормалните клетки на лезията.

 

Те са установили, че два важни типа имунни клетки - макрофаги и дендритни клетки, допринасят за състояния на имунното инхибиране и избягване от имунната защита.

 

Техните специфични характеристики са подобни на тези, свързани с толерантността към плода по време на бременност, което предполага, че ендометриозата си присвоява необходим, естествено възникващ имунен процес, за да позволи образуването и устойчивостта на лезиите.

 

Изследването подробно е описало други аспекти както на нормалния ендометриум, така и на ектопичните лезии, включително свойствата на васкуларизацията и двигателите на регенерацията в ендометриума - вероятно като образуването на лезии при ендометриоза.

 

Установени са ключовите разлики във васкуларизацията - образуването на кръвоносни съдове на перитонеалните спрямо овариалните лезии, което допълнително подчертава специфичния за мястото характер на ендометриозата.

 

Също така трябва да се отбележи идентифицирането на една конкретна популация от епителни клетки, които могат да бъдат прогениторни клетки както за ендометриума, така и за образуването на лезии, но е необходимо повече проучване в тази насока, за да се определи тяхната точна роля.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1038/s41556-022-00961-5