Инфекциите на пикочните пътища са много често срещан проблем сред жените. В САЩ над 6 милиона жени посещават специалистите с такъв вид оплаквания.

 

Най-много са случаите на инфекции на пикочния мехур, наричани още цистит. Други видове нарушения включват инфекция на горните пикочни пътища - пиелонефрит, наличието на бактерии в урината - бактериурия, както и появата на дрожди в нея - кандидурия.


 

Характерните симптоми на инфекция на пикочните пътища включват дизурия, чести позиви за уриниране, дискомфорт в долната абдоминална част, съпроводено с чувство за пълнота на пикочния мехур. Този вид клинична изява е много характерна за цистит и като цяло предполага възпаление на горната половина на уринарния тракт.

 

Друг вид симптоматика, която предполага цистит или инфекция на горната половина на пикочните пътища, е наличието треска, студени тръпки и известен дискомфорт.

 

В някои случаи може да бъде открито различно количество кръв в урината - хематурия.

 

Диагностиката на този вид заболявания се прави на базата на измервателна пръчка, анализ на урината и микробиологичните култури. Рутинната диагностика на цистит не включва използването на образни методи.

 

В повечето случаи позитивирането на тест за измерване на левкоцитна естераза е достатъчен за поставянето на диагноза. Въпреки това съществуват жени с характерни оплаквания, чийто тест е отрицателен.

 

Пиурията - наличието на гной в урината, се измерва най-точно чрез преброяване на левкоцити в прясна урина с помощта на камера за хемоцитометър. Наличието на повече от 10 бели кръвни клетки (WBC)/mL не е нормално.

 

Половината от засегнатите от цистит жени имат налична микроскопска хематурия. Нискостепенната протеинурия също е често срещана, а 25% от тях позитивират силно специфичния за инфекции на пикочните пътища нитритен тест.

 

Изследването на микробилогичната култура остава най-добрия метод за диагностика на инфекциите на уринарния тракт.

 

Индикации за пристъпването към такъв вид изследване могат да бъдат приема на имуносупресивни медикаменти и цялостно понижено действие на имунната система, скорошна интервенция, която включва използването на различни инструмети, контактуващи с пикочните пътища.

 

Приемът на различни антибиотици също е от значение, напредналата възраст, както и повторното засягане от съответен вид инфекция на пикочните пътища.

 

Референции:

https://emedicine.medscape.com/article/233101-overview