Ендометриалните полипи са доброкачествени образувания, които представляват разраствания на ендометриума - вътрешния слой на маточната стена. Могат да бъдат разположени на широка основа и на краче и се срещат както сред жени в репродуктивна възраст, така е сред такива в постменопаузалния период. В някои от случаите протичат безсимптомно, а в други се проявяват с абнормни маточни кръвотечения.

 

Хистологично ендометриалният полип е изграден от ендометриални жлези, строма и кръвоносни съдове, с или без ендометриална хиперплазия. Най-често ендометриални полипи се срещат сред жени на възраст между 40 и 49 години. Могат да бъдат единични или на групи, като размерите им варират от няколко милиметра до полипи, заемащи цялата маточна кухина. Ендометриалните полипи се разполагат най-често в областта на маточното дъно.


 

Ендометриалните полипи могат да бъдат разположени на краче, т.нар. педункуларни полипи, или на широка основа. По форма полипите могат да бъдат сферични или цилиндрични, а цветът им обикновено е червено-кафяв. Макар и да се срещат често, много малка част от тях, 10-15 %, притежават малигнен потенциал и могат да прогресират до ендометриален карцином.

 

Рискови фактори за развитие на ендометриални полипи са екзогенната и ендогенната естрогенова стимулация. Приемът на Тамоксифен, медикамент за лечение на естроген-зависим карцином на млечната жлеза, увеличава риска от развитие на ендометриални полипи. Изследването на тези полипи показва, че те се различават от ендометриалните полипи на жени, които не приемат Тамоксифен по това, че при тях е повишена експесията на инхибитори на апоптозата (програмираната клетъчна смърт) – Bcl-2 и Ki-67.

 

Други рискови фактори за поява на ендометриални полипи са хормонозаместителната терапия при жени в менопауза и затлъстяването. Наднорменото тегло е рисков фактор, тъй като се повишава ендогенната продукция на естрогени. Това се обяснява с повишените нива на ароматаза – ензим, който превръща андрогените в естрогени.

 

Причините за поява на ендометриални полипи не са напълно изяснени. Смята се, че значение имат ендогенно и/или екзогенно повишените нива на естрогени – в жлезистите клетки на полипите се откриват предоминантно рецептори за естрогени и по-малко прогестеронови такива. В ендометриалните полипи се установява и повишена експресия на анти-апоптотични фактори – Bcl-2 и Ki-67. За развитието на ендометриални полипи могат да имат значение и хромозомни аномалии.

 

Интересна теория за формирането на ендометриални полипи се основава на хронично възпаление на ендометриума. При подобно възпаление мастоцитите произвеждат цитокини и разстежни фактори, които стимулират формирането на кръвоносни съдове и разрастването на тъкани. В ендометриалните полипи е установена значително по-голяма концентрация на активирани мастоцити в сравнение с нормалния ендометриум.

 

В голям процент от случаите ендометриалните полипи протичат безсимптомно, но все пак могат да се проявят с абнормно, тежко кръвотечение извън периода на менструация. Характерно за ендометриалните полипи е, че създават и проблеми със забременяването, тъй като представляват механична пречка за имплантацията на оплодената яйцеклетка.

 

Диагностицирането се осъществява на базата на гинекологичната анамнеза, гинекологичния статус и с помощта на трансвагинална ултрасонография и сонохистерография. При сонохистерографията в маточната кухина се въвежда физиологичен разтвор за по-добра визуализация на ендометриума.

 

Лечението на ендометриалните полипи зависи от тяхната големина и проблемите, които създават. Полипи с размери под 10 мм, които протичат асимптоматично, не подлежат на лечение, периодично се наблюдават, като е възможна спонтанна регресия в развитието им. Полипите, които създават проблеми на пациентките, подлежат на лечение и хистологично изследване. Лечението на ендометриалните полипи може да бъде хистероскопско или чрез дилатация и кюретаж. Хистероскопията е златен стандарт в лечението на ендометриални полипи. Процедурата се извършва под обща анестезия, при което в маточната кухина се въвежда хистероскоп, чрез който се извършва оглед и отстраняване на полипите.