Еднометриалната аблация представлява набор от минималноинвазивни хирургични процедури, които се извършат с цел лечение на абнормно маточно кървене. Това е състояние, характеризиращо се с промени в честотата на менструацията, времетраенето и количеството й. 


За това състояние ендометриалната аблация помага, като прицелно разрушава и отстранява маточната лигавица. Тази процедура може да се приложи на жени, които нямат желание да забременяват. 


Ендометриалната аблация се препоръчва като лечение на рефрактерно тежко менструално кървене, което не се повлиява при друга терапия, и не е причинено от структурна патология на матката. Тази интервенция е по-щадяща за организма в сравнение с хистеректомията, където се остранява матката. Ендометриалната аблация се разполага между хистеректомията и поставянето на спирала по инвазивност при лечението на абнормното маточно кървене. Като първа линия на терапия при това състояние би трябвало да е поставянето на спирала, защото е най-малко инвазна манипулация в сравнение с останалите методи. 


Спиралата, която постоянно отделя левоноргестрел, дава своите странични ефекти, все пак, които най-често са чувствителност в гърдите, главоболие и нередовно генитално кървене, което означава, че невинаги тя е ефикасна. 


За разлика от спиралата остраняването на матката е дефинитовно лечение на рефрактерното маточно кървене. Хистеректомията, обаче, е хирургична процедура и като такава, тя идва със своите рискове от усложения и удължен болничен престой. 


В такъв случай на преден план излиза ендометриалната аблация. Тази процедура е сравнително безопасна, ефективна и минималноинвазивна. Оказва се, също така, по-евтива на здравеопазването заради по-ниската честота на усложнения и по-краткия болничен престой. 

 

NEWS_MORE_BOX


Преди да се подложат пациентите на тази процедура е необходимо да се знаят няколко факта за ендометриалната аблация. Жените трябва да са убедени, че не желаят да забременяват. Аблацията уврежда маточната лигавица и след това вгнездяването (имплантацията) на ембриона би било неуспешно. 


Абалцията се прави обикновено след края на менструацията и след предварително извършен кюретаж. Този протокол подобрява видимостта за извършване на резектоспокските техники (техниките по отсраняване), защото се осигурява тънък слой маточна лигавица. 


Друг начин за постигане на този резултат е с приема на хормонални препарати предоперативно като агонисти на гонадотропния освобождава хормон (GnRH – gonadotropic releasing hormone) или даназол. Хормоналната терапия, разбира се, е по-скъпят вариант пред кюретажа. 


По време на следоперативния период може да се почувства болка, която е овладяема с нестроиодни противовъзпалителни средства. Болката отслабва в следващите 24 часа. Препоръчва се жените да не правят секс поне една седмица след ендометриална аблация. Леко вагинално кръвене или розово течение е допустима да се забележи в рамките на няколко седмици. 


Разбира се, като всяка хирургична процедура ендометриалната аблация може да доведе до усложнения като разкъсване на матката или внасяне на инфекция в маточната кухина. Освен това, не се препоръчва при някои състония като наличие на бременност, съмнение за ендометриална хиперплазия или ендометриален карцином, рак на маточната шийка или остра тазова инфекция.