Д-р Маргарита Таушанова, дм

Лекар със специалности медицинска онкология и вътрешни болести. Завършва Медицински университет - София през 1989 г. 

Работила е като лекар-терапевт, а от 2002 г. започва работа като онколог в Клиниката по химиотерапия на Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология, гр. София. Към настоящия момент е Началник отделение по медицинска онкология в УМБАЛ ,, Царица Йоана” ИСУЛ.


Защитава дисертация за диагностика и лечение на тройно негативния карцином на млечната жлеза през 2012 г. Има редица публикации в областта на медицинската онкология, както и съавторство в учебници в тази област.

Участва в изготвяне на консенсус за поведение при онкогинекологични заболявания през 2015 г.

Има опит като главен изследовател и субизследовател на клинични изпитвания I, II, III и IV фаза при рак на гърдата, яйчника, белия дроб, карцинома на дебелото черво.

Научните ѝ интереси са в областта на лечението на карцинома на млечната жлеза, гинекологични тумори, карцином на белия дроб и други солидни тумори.

 

- Д-р Таушанова, кои са най-сериозните и чести фактори предразполагащи към рак на шийката на матката?

 

Най-честите рискови фактори за развитието на карцином на маточната шийка са HPV-инфекция, като подтипове са HPV 16 и  HPV 18, свързани с високостепенна дисплазия и карцином.

 

Други рискови фактори биха могли да бъдат високият брой бременности, голям брой сексуални партньори, ранна възраст на първия полов контакт, нисък социално-икономически статус, тютюнопушене, продължителна употреба на контрацептиви.

 

- Възможно ли е заболяването да протече безсимптомно?

 

Ранният карцином на маточната шийка често протича безсимптомно. Признаците на карцинома могат да се проявят както при ранния, така и при напреднал стадий.

 

Възможно е поява на вагинално кървене, необичайно вагинално течение, болки в таза, контактно кървене, болка при сексуален контакт (диспареурия).

 

- Кои са симптомите, които трябва да се следят от жените?

 

От посочените симптоми може да се появят както един, така и няколко. Важно е да се знае, че редовните профилактични прегледи при гинеколог могат да открият най-ранния стадий на карцинома на маточнната шийка без проява на нито един от посочените признаци.

 

- Как се диагностицира карцинома на маточната шийка?

 

За диагностиката е необходимо да се извърши обстоен клиничен и гинекологичен преглед и цервикална цитология – така наречената цитонамазка и HPV- тест, който е с висока степен на чувствителност и специфичност. Следващата стъпка е извършването на колпоскопия – неинвазивен оглед на шийката на матката. Може да се предприеме и конизация – интервенция, при която се изрязва част от маточната шийка и се взима материал за биопсия.

 

Може да се наложи и провеждането на други диагностични изследвания- цистоскопия, ректосигмоидоскопия, КАТ или MRI на гръден киш, корем, малък таз.

 

Провеждането на РЕТ-скенер или компютърна томография е необходимо за оценка на ангажиране на лимфни възли, особено в напреднал стадий - за откриване на ретроперитонеални, парааортални лимфни възли. Този метод е с висока специфичност около 90-97%.

 

От правилното определяне на стадия на заболяването се определя и правилната тактика на лечение.

 

- Как се третира рака на шийката на матката?

 

Лечението на рака на маточната шийка е комплексно и трябва да се планира от мултидисциплинарен екип на онкологичен комитет. То се базира на стадия на заболяването.

 

Първоначалното лечение се състои от хирургическо лечение, лъчетерапия или комбинирана лъчетерапия и химиотерапия. При авансирало заболяване лечението е с химиотерапия, таргетна терапия, палиативна лъчетерапия.

 

В ранните стадии на заболяването - Стадий IA, туморът може да се третира с конизация – оперативно отстраняване на шийката на матката, без отстраняване на тазовите лимфни възли като така се запазва фертилитета на пациентката. Лимфаденектомията – процедура, при която се отстраняват тазовите лимфни възли, се извършва само при тяхното ангажиране. 

 

Лъчетерапията използва високо енергийно лъчелечение за унищожаване на раковите клетки. Химио- и лъчетерапията е комбинация от химиотерапевтични агенти - цисплатина, прилагана интравенозно веднъж седмично и лъчетерапия, която бива външна и брахитерапия. Тази комбинация удължава общата преживяемост, така и преживяемост без прогресия.

 

- Какви са иновациите в подхода срещу болестта?

 

Приложението на прицелна, още наречена таргетна терапия, е иновативен подход при лечението на карцинома на маточната шийка.

 

Таргетните лекарства стопират растежа на туморните клетки. Те таргетират специфични гени и протеини, които се намират в раковите клетки или клетките, свързани с туморния растеж. Тази терапия често се комбинира с химиотерапия.

 

Навлизането на имунотерапията при лечение на авансирал карцином на маточната шийка също е подход, който дава нови надежди при терапията.

 

- При налична генетична предразположеност, възможно ли е да се предотврати развитието на цервикалния карцином?

 

Развитието и разпространението на цервикалния карцином може да се предотврани при извършване на ранна и ефективна профилактика.

 

- Как се извършва профилактиката на заболяването?

 

Профилактиката на карцинома на маточната шийка бива първична – ваксинация срещу човешки папилома вирус (HPV) и вторична - скрининг.

 

HPV ваксинацията е изключително застъпена в редица страни. Ваксинирането против HPV е превенция и не замества цитонамазката, която трябва да се извършва в съответствие с необходимите препоръки от специалист гинеколог.

 

При вторичната превенция скрининговите тестове са основни. Рутинните скринингови програма могат да идентифицират предракови клетки или рак в ранен стадий, което прави възможно излекуването на пациентката.

 

- Усложнява ли ракът бременността?

 

При рак на маточната шийка и бременност, освен клиничен преглед и хистологична диагноза, са необходими и ултразвукова диагностика и ядрено магнитен резонанс.

 

В зависимост от стадия на заболяването и гестационната седмица на бремеността, вариантите на лечението трябва да бъдат обсъдени с пациентката, включително рисковете и ползите от индивидуални подходи – адаптивна хирургия с цел запазване на бремеността, включително и отстраняване на тумора, също радикална хирургия или дифинитивно лъчехимиотерапия, която се препоръчва спрямо стадия на заболяването с или без прекъсване на бременността. Понякога се налага забавяне на онкологичното лечение до жизнеспособност на фетуса.

 

- Уврежда ли болестта репродуктивните функции на женския организъм?

 

Запазване и съхраняване на репродуктивната функция зависи от избрания подход при лечението, който е в непосредствена връзка със стадия на заболяването, като се взима под внимание и желанието на пациентката.

 

Всеки един от подходите води до нарушение в репродуктивната функция, но в конкретния случай е важно да се съхрани живота на пациентката.