Известен факт е, че косата е един от символите за красота при жените, а оплешивяването оказва негативно влияние върху самочувствието и себеусещането за жена. Ето защо изтъняването на косата, появата на плешиви петна по скалпа и големите кичури коса по четката след разресване обичайно водят до сериозно безпокойство и ни подтикват да търсим причините за настъпилия косопад.
 
Причините за значителното отпадане на косата при жените могат да бъдат много и различни, но тук ще се спрем на хиперандрогенемията като възможен фактор.
 
Косъмът се състои от две основни части – космен фоликул, който е разположен в кожата и космено стъбло, което е видимата му част. Косменият фоликул има форма подобна на луковица и се разполога в епидермиса, достигайки до дермата. В основата му се намира папилата, в която се разполагат хранещи кръвносни съдове. Клетките, обграждащи кръвоносните съдове оформят живата част на косъма – те се делят на всеки 24-72 часа, забележително по-бързо от всяка друга клетка в тялото ни.
 
Обвивките на космения фоликул – външна и вътрешна, защитават и оформят косменото стъбло. То е изградено от протеина кератин и се състои от три обвивки – вътрешна (медула), средна (котекс) и външа (кутикула). Пигментът на косъма се съдържа във втрешната и средната обвивки.
 
Съществуват три фази на растеж на косъма:
  1. Анагенна – фаза на растеж, през която клетките на космения фоликул претърпяват активно делене. С пременестването си нагоре по космените структури те претърпяват диференциация, която завършва се керантинизация. Продължителността на тази фаза е средно от 3-8 години.
  2. Катагенна – преходна фаза, през която деленето на образуващите косъма клетки е към края си. Косменият фоликул се отделя от хранещата папила и започва програмирана клетъчна смърт. Последва неговото смаляване и мигриране към повърхността на скалпа. Тази фаза продължава около 2-3 седмици.
  3. Телогенна – фаза на покой, в която старите космени фоликули са вече напълно подготвени за отпадане и замяна с нови. Всеки ден нормално между 25 и 100 телогенни косъма се отделят от скалпа. Тази фаза продължава от 2-4 месеца.
 
Предполагаемите патогенетични механични, обуславящи косопада при жените са: 
  • Трансформация на космения фоликул от продуциращ дебели и тъмно пигментирани космени стъбла в много по-малки велусни космени фоликули, продуциращи тънки и непигментирани космени стъбла.
  • Скъсяване на продължителността на анагенната фаза или задържане продължително време в телогенна фаза, което като резултат води до скъсяване на анаген/телогенното отношение, което нормално е 9:1.
 
Косменият фоликул е андроген - чувствителна структура. Повишените нива на андрогени при мъжете могат да обусловят значително оплешивяване в областта на скалпа, като превръщат твърдите и пигменирани косми във велусно окосмяване, състоящо се от тънки и непигментирани косми.
 
Причина за това се счита, че е повишеното количество на 5-алфа-редуктаза (ензим превръщащ тестостерона в метаболитно активната му форма дихидротестостерон) и то предимно във фронталната зона на капилициума за разлика от окципиталната. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
При жени андрогенната алопеция се проявява с дифузно оплешивяване предимно по срединната линия (центро-париеталната зона) и по-малко във фронталната област. Смята се, че при жените ролята на андрогените за изява на косопад е по-малко застъпена. В подкрепа на това говорят фактите, че при изследване на жени с косопад - 60-70% от тях не са били с хиперандрогенемия. Това се обяснява с по-малката плътност на андрогенните рецептори и по-малката активност на 5-алфа-редуктазата в женския скалп в сравнение с мъжете. Жените имат до 80% по-високи нива на ензима ароматаза, който превръща тестотерона в естроген, във фронталната зона на скалпа в сравнение с мъжете.
 
Предполага се, че за женския косопад по-голяма роля има генетичната предиспозиция. Изследванията в тази посока все още се провеждат. Проучват се различни механизми за това - полиморфизъм в гена за андрогенния рецептор на скалпа или на ароматазния ген, както и ролята на естрогените като причина за изява на косопад при жените.