Андрогените при жената се продуцират от надбъбречните жлези и яйчниците. Периферните тъкани, като мастната тъкан и кожата, са структури, в които става превръщането им в по-активни форми. Те са прекурсори на естрогени, както в яйчниците, така и извън тях. Ролята им, като полови хормони, е особено важна за пубертетното развитие на жената. Андрогенният ексцес обаче е причина за появата на акне, хирзутизъм, вирилизация и репродуктивни проблеми.
 

Какви андрогени има при жената? 

Секретираните от ендокринните жлези мъжки полови хормони са:
  • Тестостерон;
  • Дихидроепиандростерон сулфат (DHEAS);
  • Дихидроепиандростерон (DHEA);
  • Андростендион;
  • Андростедиол (с андрогенна и естрогенна активност).
Тестостеронът и метаболитно-активната му форма дихидротестостерон (ДХТ) са единствените андрогени с директна активност. DHEA, DHEAS и андростендион са само прекурсори на тестостерона.
 

Ефекти  на андрогените върху различни тъкани и системи

 
През пубертета при момичетата андрогените имат отношение за появата на вторичните полови белези - интимното и аксиларното (под мишниците) окосмяване, нарастването на клитора, а също и за продукцията на себум от мастните жлези на кожата, появата на акне и дълбочината на гласа.
 
Андрогенни рецептори има в много тъкани на човешкото тяло, като например скелетна мускулатура, кожа, гастроинтестинален тракт, пикочо-полова система, кости, мозък, сърдечносъдова система, плацента и мастна тъкан. Ефектът им на ниво изброените структури не е напълно проучен. 
 
 
Мозък
 
Андрогенните рецептори в мозъка са разположени в непосредствена близост до естрогенните рецептори. Най-висока концентрация е наблюдавана в преоптичната част на хипоталамуса. Някои зони на мозъка съдържат ензимите 5-алфа редуктаза, който превръща тестостерона в ДХТ и ароматаза, за конверсията до естрогени.
 
Все повече доказателства подкрепят ролята на андрогените във физиологични граници върху сексуалното желание. Намалено либидо е наблюдавано при лекуващи се за хиперандрогения жени с антиандрогени. От друга страна приложението на тестостерон при жени с т.нар. хипоактивно нарушение на сексуалното желание е отчело подобрение на сексуалната функция и повишаване на либидото. 
 
Кости
 
Андогените играят важна роля за костната минерализация директно или след ароматизирането им до естрогени. Ниската андрогенна концентрация се асоциира с костна загуба във всички възрастови групи.
 
Гърди
 
Андрогенни рецептори се установяват в епителните клетки на млечните жлези заедно с естрогенови и прогестеронови рецептори. Има данни, че андрогените, в частност DHEA и тестостерон, имат протективен ефект върху мамиларната епителна пролиферация у женски маймуни. При същите е докладван обратният ефект след приложението на антиандроген.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Има малко налични данни по отношение на ефекта им върху човешките млечни жлези. Хиперандрогенемията при жени със синдром на поликистозни яйчници не се асоциира с повишен риск от карцином на гърдата. В проспективно рандомизирано проучване, оценяващо клетъчната пролиферация на млечната жлеза у постменопаузални жени и тестостерона, учените отчели сигнификантна разлика след добавянето на тестостерон към естроген и прогестерон, за разлика от групата на плацебо, където се наблюдавало 5-кратно нарастване на клетъчната пролиферация.
 
Ендометриум
 
Продължителната естрогенна стимулация може да бъде причина за пролиферацията и евентуалното развитие на рак на ендометриума. В здравия ендометриум няма ензима ароматаза, който да повиши нивата на естрогените след ароматизация на тестостерона. Ин витро проучвания установяват инхибиращ ефект на андрогените по отношение ендометриалната пролиферация.
 
Сърдечносъдова система
 
Съществуват множество изследвания по отношение връзката между половите хормони и сърдечносъдовите заболявания. Жените със синдром на поликистозни яйчници имат хиперандрогенемия и повишен сърдечносъдов риск, но е прието, че причина за това е съществуващата при тях инсулинова резистентност.