С термина аборт се означава състояние, при което настъпва спонтанна или индуцирана смърт на ембриона или плода. През последните години броят на абортите (спонтанни или индуцирани) може да бъде съпоставим с броя на живородените деца. Според последни данни през 2018 г. на 1000 живородени деца в България е имало около 380 случая на аборт. В България абортите са легализирани от 1956 г., като основно правило е индуциран аборт по желание без лекарски показания да бъде извършен не по-късно от 12 гестационна седмица.

 

В зависимост от това дали е настъпил спонтанно или е индуциран, абортът може да се подраздели на две големи групи: спонтанен и изкуствен аборт. Спонтанният аборт се разделя на няколко типа:


 

1. Ранен спонтанен аборт – обикновено настъпва до 12 г. с., като причината за настъпването му най-често е хромозомна аномалия. Ранният спонтанен аборт се характеризира с това, че ембрионът липсва (т.нар. „кухо яйце), увреден е или е загинал. От своя страна ранният спонатанен аборт може да се подраздели на няколко подтипа, които всъщност представляват неговите последователни етапи:

 

- Заплашващ аборт – на този етап матката е с нормални за бременността размери, а маточната шийка е без патологични промени. Препоръчва се пълен покой на бременната, прилага се витаминотерапия и спазмолитици;

 

- Започващ аборт – въпреки че матката е с нормални за бремеността размери, маточната шийка се скъсява. Вътрешният цервикален отвор се разширява;

 

- Аборт в ход – вътрешният отвор на цервикалния канал е разширен, като абортът в този етап е необратим;

 

- Инкомплетен (незавършен) аборт – части от плодното яйце са изхвърлени, но маточната кухина не е напълно изчистена;

 

- Комплетен аборт – напълно отделени плодни части при намалени размери на матката.

 

2. Късен спонтанен аборт – за разлика от ранния, късният спонтанен аборт е двуетапен, тъй като е свързан с отделяне не само на плодни части, но и на части от плацентата. Причина за развитието му могат да бъдат патологични процеси в маточната кухина – маточни фиброиди, маточни синехии; вродени аномалии на матката – хипопластична матка; заболявания на бременната жена – захарен диабет, хипертиреодизъм и др. Късен спонтанен аборт може да настъпи поради инфекции (напр. токсоплазмоза), многоплодна бременност и др.

 

Към късния спонтанен аборт се отнася и т.нар. цервикална недостатъчност. Тя може да се прояви с аборт във второ тримесечие на бременност или преждевременно раждане поради разширение на маточната шийка. За предотвратяване на аборта се прави серклаж – поставяне на шев на маточната шийка. Обикновено профилактичен серклаж при предходни спонтанни аборти или преждевременни раждания по повод цервикална недостатъчност се прави до 20 г. с., рядко до 26 г. с. Премахването на конеца се извършва две седмици преди определения термин.

 

3. Хабитуален аборт – с този термин се означава аборт, който настъпва след няколко предходни аборта. Причината за последователни аборти може да генетична, да е свързана с вродена маточна аномалия – например обърната матка, двурога матка. Хормоналният дисбаланс също може да е причина за невъзможно износване на плода.

 

4. Задържан аборт – аборт, при който по неизвестни причини плодът е задържан и не може да бъде изхвърлен през затворената маточна шийка.

 

5. Септичен аборт – аборт, който е усложнен с инфекция. По-често възниква след криминален аборт, който не е извършен от специалист при нужните условия на асептика и антисептика. В зависимост от тежестта си инфекциозният процес може да е ограничен в матката или да се разпространи в тазовата кухина и паренхимните органи.

 

Изкуственият аборт е аборт, който настъпва по желание на пациентка или по медицински показания, когато плодът не се развива, има тежки генетични дефекти и малформации или застрашава живота на майката. Към изкуствения аборт се отнася и т.нар. криминален аборт, който не се извършва в медицински заведения от специалисти и крие огромни рискове за здравето и живота на жената.

 

Един от основните симптоми, който се изявява при аборт, е маточното кръвотечение. Важно е да се знае обаче, че не всяко кръвотечение означава настъпващ аборт. Въпреки това при поява на кървене по време на бременност е нужно веднага да се потърси лекарска помощ! Други характерни симптоми при аборт са умерена до силна, прорязваща тазова болка. При септичен аборт е налице повишение на температурата над 38 градуса, гадене, повръщане, отпадналост и др.

 

Важно е абортът да се разграничи от извънматочна бременност и други спешни състояния, цервикални полипи, маточни фиброиди и злокачествени образувания, които също могат да са причина за кървене.

 

Въпреки че е често срещано явление и рутинна процедура за акушер-гинеколози, абортът, особено нежеланият, е тежко преживяване за жената и подкрепата и разбирането в този момент са много важни.