І-ва част можете да видите тук.


Какви са проблемите с които се сблъсква АРДЕ?Ние сме организацията, която първа заговори за това, че епилептиците имат проблем. До този момент проблемите на пациентите с епилепсия се неглижираха.  Нашето общество все още е със средновековно мислене. Както в най-древни времена са считали, че епилепсията е „царската болест“, така във средновековието са говорили за обсебване от дявола и са убивали болните с камъни. Аз мисля че ние все още сме там.


Обществото ни анатемосва болните. Даже има случаи на деца изключени от детска градина или училища, защото са имали епилептичен пристъп. Нямали право да бъдат там!
 

В същото време няма ресурсен център за деца с епилепсия. В другите ресурсни центрове по вътрешни правила не ги приемат. Има изискване, децата да имат 4 месеца чист период, без пристъпи. Защо ако има 4 месеца чист период децата трябва да посещават ресурсни центрове? Те трябва да отидат в детска градина и в училище, а не да бъдат в ресурсен център. Такъв тип центрове са предназначени за деца, които все още имат неубоздани пристъпи, имат много по-големи затруднения и за деца, които нямат пристъпи, но са били по някакъв начин изолирани от обществото и от средата си. Проблем за децата е постепенното навлизане в обществото и специалистите трябва да имат място, където да работят с тях.
 

В същото време трябва много да се работи и със самите родители. Не бива да се пропуска тази основна част, която или вреди или помага на детето- родителя.
 


Лечението много зависи от семейството и това, как то приема болестта. Често родителите не приемат състоянието на детето си, срамуват се и се страхуват да съобщят на околните, чувстват се виновни за заболяванено. Това вреди. Често родителите или свръхобгрижват детето или неглижират проблема, което е еднакво вредно и в двете посоки. Чувството на вина е изключително силно при тези родители, което е и причина  семействата често да се разпадат. Родителите също имат сериозна необходимост от рбота с тях за социализация и връщането им в обществото. За съжаление нашите социални слуби не предлагат необходимата подкрепа, психолозите не са нито лекари, нито социални работници.
 


От къде трябва да дойдат средствата за да се извърши всичко това, г-жо Събева ?


Основно средствата идват от различни програми, но и държавата трябва да отдели повече средства. Нашата организациа получава от държавния бюджет 50 хил. лева годишно. Тези пари трябва да покрият нуждите на всички структури в цялата страна. Това е сума, която не стига за консумативите, да не говорим за развитието на центровете. За сега успяваме да продължим  работа благодарение на доброволски труд, но и той е до време.
 


Най-големият ни проблем в настоящия момент е липсата на сграда за изграждане на ресурсен център.  Искаме този център да се намира в по-центална част на града. Това не е глезотия, а необходимост, тъй като в центъра се намират спешните звена които могат да обслужат центъра при необходимост. За децата болни от епилепсия е необходимо да има и медицинско лице, което да може да се намеси, ако пристъпа продължи повече от 10 мин. Ние не можем да си позволим да рискуваме живота на децата.
Кандидатствали сме още през 1998 година пред софийска община за получаването на сграда и вече 11 години чакаме това да се случи. Винаги има обещание да се намери сграда и никога няма резултат. Всички сгради, които сме посочили са били приватизирани и до сега няма решение на въпроса.
 


Как си представяте здравеопазването през следващите 5-10 години?


Все още не мога да си представя че ще настъпят резки промени. Аз съм от хората, за които чашата винаги е на полловина пълна.  И вапреки оптимизма си не виждам толкова светло бъдеще. Българина трябва да се научи да се грижи за собственото си здраве.
 


Според вас българите неглижират здравето си?

Да, не отдеделят нито средства нито време за здравето си. Ние отиваме при лекаря, когато състоянието вече се е задълбочило и не можем да се лекуваме сами. Тогава вече и лечението се оскъпява. Трява да се набляга на превенцията и профилактиката.