Аркади Шарков е икономист от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП). Експертизата му е в сферите икономика на здравеопазването и данъчна политика. 
Завършил е магистратура по публични политики с профил международно търговско право в Маастрихтския университет. Магистърската му работа е на тема „Ефективност на реформите в българското здравеопазване.“
 
 
През последните няколко месеца се заговори за промяна на определени правила в здравноосигурителната система с цел оптимизация на средствата и възпиране на порочни практики, които водят до ощетяване на НЗОК, пациентите и данъкоплатците. Разбира се, когато се тръгне към такава позитивна промяна, всички заинтересовани това да не се случи се обръщат срещу нея по един или по друг начин.
 

Къде се създадоха търкания?

Оставката на д-р Комитов като управител на НЗОК бе знак, че политическото напрежение е достигнало високи нива, а ефективността на системата куца. Политическите решения, взимани от Надзора на НЗОК се оказаха основен проблем, който прерасна в криза на ръководството. Желанието да се актуализира бюджетът още през месец май, свръхразходите за лечение на онкоболни и желанието да бъде премахнат лимита за някои държавни болници са крайъгълните камъни, довели до снемането на доверието към ръководството на НЗОК.
 

За какво става въпрос?

След като последните препоръки на Европейската комисия в частта „Здравно обслужване“ станаха ясни – се откроиха няколко основни точки, над които българските здравни власти трябва да се съсредоточат, а именно – достъп, финансиране и ефективност. Едно от важните неща, които трябва да уточним за препоръките на ЕК е, че те задават цел, но не уточняват пътя, по който трябва да се достигне. Т.е. за една цел има много възможни решения, част от които неефективни.
 

Къде е основният дебат?


В следващите няколко месеца основна тема в здравеопазването ще бъдат лекарствата, а достъпът, финансирането и ефективността на лекарствената политика ще са основните точки, по които МЗ, Надзора и Парламента ще заседават.
 
Бюджетът за лекарствени средства нараства ежегодно, но дали това е ефективно за здравната система и пациентите? Тази година бюджетът за лекарства е 573 млн. лв., два пъти повече от бюджета през 2005 (245 млн. лв). На макро ниво това е логична картина с оглед инфлацията, повишената здравноосигурителна вноска и обхвата на лечение. За сметка на това на микро ниво се забелязват неефективни политики по отношение на лекарствата – оригинали продължават да присъстват в Позитивния лекарствен списък, след като за тях вече има създадени напълно ефективни и взаимозаменяеми генерични еквиваленти на много по-ниска цена.
 
Европейската комисия на няколко пъти през годините препоръчва промяна на публичните политики спрямо добрите европейски практики в сферата, а именно прогенерична лекарствена политика, с цел подобряване на качеството, икономическата ефективност и достъпа за пациентите до лекарствени средства.
 

Каква следва да бъдат рационалните решения и стъпки към ефективна реформа?

 
Спрямо икономическата ефективност – при наличие на прогенерична лекарствена политика, която не трябва да забравяме – е в програмата на управляващите – ефективността на здравната система ще се подобри значително – замяната в на ПЛС от остарели оригинали, за които вече има качествен генеричен еквивалент би довело до спестяване на средства, а от там и до увеличен обем, който да покрие нуждите на пациентския поток. Само за 2017 г. Френското правителство се очаква да спести 340 млн. евро от въвеждането на про-генерична лекарствена политика.
 
Спрямо достъпа до лекарства – когато попитате пациент (потребител) за цените на лекарствата обикновено получавате отговор, че цената е твърде висока, което не е вярно. В България цените на лекарствата са едни от най-ниските в Европа. Проблемът на системата е доплащането от страна на пациента, което възлиза между 55% и 60%. Така, когато на един пациент бъде изписан оригинал с пазарна цена 30 лв., а НЗОК покрива 50%, пациентът следва да доплати 15 лв. При същата ситуация с изписан еквивалентен генеричен медикамент с пазарна цена 15 лв., пациентът доплаща 7,50 лв. или два пъти по-малко. По този начин не се налага да спира лечението заради недостиг на средства, а НЗОК успява да спести пари и да умножи по две ефективността си.
 

Кои са добрите практики?

По данни на Medicines for Europe, лидерите в Европа по отношение въвеждането на прогенерична и икономически ефективна лекарствена политика са Германия, Холандия и Великобритания – делът на генерични медикаменти на пазарите на тези държави е между 60% и 65%. Тук трябва да добавим, че Германия, Холандия и Великобритания вкупом създават около 42% от БВП на Европейския съюз за 2016 г. по данни на Евростат. Това са богати държави, които оптимизират пазарите на своите лекарства, за да увеличат достъпа и естествено да намалят цената на предлаганите медикаменти. В САЩ около 85% от предписваните медикаменти са генерични, поради факта, че така здравноосигурителните компании могат да спестят пари за други пера в техните бюджети.
 

Какво можем да заключим?

Отново се чуват аргументи за увеличаване на здравната вноска, но нека си го кажем директно – наливайки още пари в неефективна система, която е постоянно в преразход означава все едно да се опитваме да гасим пожар с туба бензин – с една дума абсурдно. За справка – от 2009 до 2017 г. бюджетът на НЗОК е нараснал с 1 млрд. лв., а ефективността не се е покачила. Въпреки ежегодните сътресения в системата на здравеопазване, управленците ни имат възможност да направят стъпка в правилната посока – като по този начин да намалят разходите на НЗОК и да увеличат достъпа до жизненоважни генерични медикаменти за пациентите.