Лекарска грешка е понятие старо колкото самата медицина. С тези думи откри своята лекция на конференцията “Лекарска грешка и правила за добра медицинска и клинична практика” генералният директор на Сръбската лекарска камара д-р Миодраг Станич. Той бе един от официалните чуждестранни гости на събитието на Столичната колегия на Българския лекарски съюз и УС на БЛС. 

 

Д-р Станич посочи различните определения за лекарска грешка според Федералния съд на Швейцария. “Реална и непростима лекарска грешка е всяко неспазване на общоустановените принципи на медицинската наука или оперативна техника. Простимите грешки са грешните медицински действия, причинени от несъвършеното изпълнение на дадена манипулация. Инцидентите в медицината са неуспешните медицински интервенции, които са обективно непредвидими и които възникват поради усложненията на самото заболяване, свързани с особеностите на организма на пациента”, обясни генералният директор на Сръбската лекарска камара.


 

Има различни критерии за класифициране на лекарските грешки. Те могат да са диагностични, тактически (неправилен избор на тест или диагностичен метод), технически (неправилно изпълнение на диагностични и терапевтични мерки), организационни, административни или етични, допълни специалистът. 

 

В Наказателния закон на Република Сърбия е вписано за лекарска грешка да се счита небрежното предоставяне на медицинска помощ, като нарушение съществува само, ако лекарят прилага очевидно неподходящо средство или очевидно неподходящ метод на лечение.

 

Отговорност за лекарска грешка предполага причинно-следствена връзка между него и причинената вреда към пациента, т. е. е необходимо е да се прецени дали влошеното здравословното състояние на пациента е причинено от самата лекарска грешка или от друг фактор, уточни д-р Станич.

 

Той акцентира и върху проявата на небрежно лекарско отношение към пациента, записана в Наказателния закон на Сърбия. То може да състои в прилагането на неподходящо средство или неподходящ метод на лечение, липса на прилагайте определени хигиенни мерки или като цяло в небрежното поведение на лекаря, когато оказва на медицинска помощ.

 

Генералният директор на Сръбската лекарска камара обясни, че при проява на лекарска грешка медицинското лице носи наказателна, гражданска, дисциплинарна и етична отговорност.

 

“Отговорността за професионалните лекарски грешки е определена в дисциплинарното производство пред компетентния орган на Сръбската лекарска камара. Те са най-често срещани в областта на хирургията, ортопедия, анестезия, акушерството и гинекологията, радиология и урология. Член на камарата носи дисциплинарна отговорност пред Съда на честта, ако с действие или бездействие, нарушава професионалните задължения или репутацията на члена на Камарата”, обясни д-р Станич.

 

Съдилищата на честта на Сръбската лекарска камара са органи на Сръбската медицинска камара, която изпълнява функции, установени със специален закон. 

 

Съдът на честта определя нарушение на професионалните задължения и/или репутацията на член на камарата, въз основа на реда за определяне на дисциплинарното наказание, което е отговорност на член на Сръбската лекарска камара.

 

Съдът на честта провежда заседание въз основа на приложените доказателства, като обръща внимание на компетентността, допустимостта и своевременността на лекарската грешка.

 

Съдът на честта може да наложи обществено предупреждение или т. нар. “амерсмент” - временна забрана за самостоятелна работа при изпълнение на определени задачи в здравния сектор.