Проф. д-р Румен Пандев е водещ български ендокринен хирург. По настоящем работи в Клиниката по хирургия към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” и Хил клиник. Един от най-известните специалисти, с многогодишен стаж и голям принос в специалността. Роден е в Гоце Делчев, потомък е на стар бански род.
 
Завършил е медицина в Медицинска академия – София, с призната специалност по еднокринна хирургия според критериите на Eвропейски борд по хирургия. Един от 100-те ендокринни хирурзи в Европа. Съучредител и секретар на Работната група по Ендокринна хирургия в България. Съучредител на „Международна експертна научна група” с цел създаване на Европейска асоциация по ендокринна хирургия през 1999 г. и съучредител на Европейската асоциация на ендокринните хирурзи (European Society of Endocrine Surgeons (ESES) през 2002 г. Основател и секретар на Фондация “Ендокринни тумори”. Автор на над 200 научни публикации в наши и чужди списания.
През 2010 г. за медицинската, научна и хуманитарна дейност получава от Папа Бенедикт XVI  Благословия (Apostolic Blessing) - единственият български лекар, на когото е оказана такава висока чест.
 
Научен принос
Въвеждане в България на методиката за рутинна идентификация и невролиза на Гласовия (Рекурентен) нерв от 1995 г. – материалът е публикуван в Acta Chirurgica Austriaca 1996, Langenbeck`s Arch of Surgery 2003.
Въвеждане на методиката за интраоперативен невромониторинг на гласовите нерви  при оперативно лечение на тиреоидния карцином – през 2014 г. (съвместно с Турско-Българския клуб по ендокринна хирургия организира практическо обучение с LIVE SURGERY на тема Intraoperative Neuromonitoring in Thyroid Surgery).
Въвеждане на молекулярно-генетичен анализ при медуларен тиреоиден карцином, открити са първите 4 фамилии с фамилен медуларен карцином. Материалът е публикуван в дисертационен труд: “Диагностична и хирургична стратегия при лечение на болни с медуларен тиреоиден карцином”.
Въвеждане на калцитониновия стимулационен тест при болни с медуларен тиреоиден тарцином. Материалът е публикуван в Acta Chirurgica Austriaca 1997
Въвеждане на еднодневната тиреоидна хирургия в България. Материалът е публикуван в Langenbeck`s Arch of Surgery 2003.
Прилагане на операции на щитовидна жлеза без поставяне на дренаж, (за периода 2001 – 2007 г. на 1656 пациенти).
Въвеждане в България на безкръвни операции на щитовидната жлеза – минимално инвазивната отворена тиреоидна резекция (2002 г.) и минимално инвазивната видео-асистирана тиреоидна резекция (2005 г.).
Въвеждане в България на микродисекционната техника при операции на болни с шийни лимфни метастази от карцином на щитовидната жлеза. Доц. Пандев представя техниката в Германия (2007 г.) и Турция (2011 г.). Материалът е публикуван в Langenbeck`s Arch of Surgery 2007.
Извършена съвместно с проф. д-р Бруно Нидерле от Виена първата профилактична тиреоидектомия – 2008 г.
 
 - Какви са съвременните терапевтични стратегии при тиреоиден карцином и каква е прогназата за пациента?
 
 
Повечето от тиреоидните карциноми (75 - 85%) са папиларни и като цяло са отлична прогноза. 
 
Поради това проф. д-р Мартин Шлумбергер (Франция), един от най-уважаваните специалисти по нуклеарна медицина, през 2013 година излага тезата, че практически само около 5% от тиреоидните нодули се нуждаят от хирургично отстраняване.
 
В държава като САЩ, където моделът на здравеопазване е застрахователен, 75% от пациентите с възли на щитовидната жлеза биват насочвани за оперативно лечение. 
 
Изследвания върху хиляди пациенти, проведени в множество университетски  центрове на САЩ, ЕС, Япония през последните две десетилетия показват, че нискорисковите папиларни карциноми са получили ненужно радикално лечение (хирургично и радиойод), вследствие на стандарти, създадени през 70-те и 80-те години на ХХ век. Тези пациенти са имали по-лошо качество на живот, от тези с нерадикално лечение, при които се е предприела частична хирургична намеса и без радиойодтерапия.
 
Добрите резултати в лечението на нискорисковите тиреоидни карциноми се дължат основно на неинвазивността на тумора, а не на приложеното лечение.
 
Затова последните години науката търси и налага нови подходи. 
 
Налице са две клинични проучвания от Япония, с над 1500 пациенти, които доказват, че проследяването при нискорискови папиларни карциноми при екзактна преценка на случаите е еднакво добра стратегия, както и операцията. 
 
Според насоките на американската тиреоидна асоциация от 2015 г. лекарят следва да намали потенциалната вреда от прекомерно лечение при пациентите, с нискорискови тиреоидни карциноми.
NEWS_MORE_BOX
 
 
При най-честите тиреоидени карциноми (папиларен и фоликуларен) предиходните стандарти налагаха тоталната тироидектомия (премахване на цялата жлеза), като основен принцип на хирургичното лечение, изхождайки от презумцията, че радикалната хирургична процедура ще подобри шансовете за  оцеляване.
 
Данните от последните 20 години сочат, че клиничните резултати са много сходни след едностранна или двустранна операция на щитовидната жлеза. Това налага промяна в стратегията - първо преценка за индикациите за оперативно лечение, както и обема на операцията.
 
Тенденцията днес е щитовидната жлеза да се оперира по-рядко, по-щадящо и по-резултатно. 
 
Разбира се, това не се отнася за медуларните и анапластични карциноми. Там е необходим радикален хирургичен подход.
 
 - Кои изследвания са подходящи за поставяне на диагнозата?
 
Цел на тези изследвания е да докажем или отхвърлим наличието на високорисков тумор. 
 
Всеки първоначален преглед включва обективно изследване - палпация, както и тиреоидна ехография. При необходимост се прави лабораторно изследване на туморен маркер (калцитонин).
 
По преценка на лекаря се назначава тънкоиглена аспирационна биопсия или Core biopsy на щитовидна жлеза. Съобразно резултатите от всички тези изследвания с пациента се обсъжда възможно проследяване или лечение, вкл. Хирургично.
 
Тенденцията образувания в различни органи на човешкото тяло (например щитовидна жлеза, млечни жлези)  да се подлагат на оперативно отстраняване заради диагностично уточняване е остаряла и стандартите в последните години са променени. 
 
В 21 век хирургията не бива да се използва за диагностика. 
 
- Може ли определен начин на живот да "отключи" тиреоидна болест?
 
Питате ме как да се грижим правилно за нашата щитовидна жлеза? Като се грижим правилно за тялото си. На първо място - хранене с пресни плодове и зеленчуци, особено такива богати на антиоксиданти, като червени чушки, домати, тикви, горски плодове. Добре е да ограничим захарта, белия хляб, бързоприготвената храна (fast food), които като цяло имат негативно влияние върху щитовидната жлеза. Трябва да се избягват прекомерните количества алкохол и тютюнопушенето. Приемът на йод  - но забележете с храната - е благоприятна  предпоставка. Той се съдържа в редица храни, както и в готварската сол. Ако на масата присъстват пилешки дробчета, пуешко, миди, бразилски орех, риба тон, то приемате и достатъчно селен, което допълнително оздравява щитовидната жлеза. Доказано е, благоприятното въздействие на витамин А върху метаболизма в количества от 25 000 МЕ дневно.
Безспорно отлично въздействие има всяко движение – плуване, ходене, тичане, танцуване, каране на велосипед, ски - минимум 30 минути всеки ден!
 
 - Нека преминем от Вашата специалист към по-общ поглед върху бранша. Какви, според Вас, са най-ключовите проблеми на българското здравеопазване? 
 
В областта на здравеопазването имаме т. нар Българска триада: Недостатъчно финансиран продукт, многобройна и неефективна администрация и липса на добре квалифициран персонал.
 
Като добавите към това високата средна възраст на населението, лошата инфраструктура, невъзможността държавата да изплаща вноските на деца, пенсионери и държавни служители ще получите една доста песимистична картина…
 
Смята се, че след 55-годишна възраст за годините, които ще живее един човек, харчи 80% от парите за здраве, които е отделял през активния си живот. 
 
Когато имате държава с висока средна възраст на населението, като България, здравният продукт е в критично финансово състояние!
 
- Изпитваме от години дефицит на медицински сестри и лекари по определени специалности. Всеизвестен факт е, че новозавършващите лекари директно се ориентират за специализация и работа в чужбина, сякаш ни липсват не само достатъчно компетентни кадри, но и достатъчно приемственост на опит от възрастното към по-младото поколение. Всичко това буквално ще ни постави в катастрофална ситуация след 10 години. Как бихте коментирали?
 
Кадровото и финансово осигуряване на българския здравен продукт е критично. Не става въпрос за политика, а за реалности. 
 
Лекарското съсловие у нас трябва откровено и професионално, без пристрастия да обясни и покаже каква е суровата реалност, в която трябва да бъде произведен т.нар. високотехнологичен ("HIGH TECH") медицински продукт.
 
Трябва да се прави разлика между Здравен бюджет и цените, по които се заплащат здравните услуги. Ние имаме в пъти по-евтини здравни услуги дори от съседните страни! 
 
България не може да си позволи здравен бюджет от 73 милиарда долара като Швейцария, нито 7-8 милиарда евро като Гърция. Българските възможности са 1,5-2 милиарда. 
 
За да задържим младите е необходим адекватно финансиран здравен продукт, който ще е атрактивен и като условия на работа, и като заплащане.
 
Ако искаме да постигнем това ще са необходими много целенасочени усилия, сериозен икономически продем на страната, правилно поставени приоритети в областта на здравеопазването и не на последно място демонополизация на Здравната каса. Затова е нужен откровен разговор, много работа, никакви празни обещания и по-малко илюзии…