Оценката на здравните технологии (ОЗТ) трябва да е мост между заплащането с публични средства, науката и нуждата на пациентите. Това заяви изпълнителният директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) Деян Денев, по време на третото издание на дискусионния форум Здравен дебат, който бе на тема „Иновации и оценка на здравните технологии”, организиран от Puls.bg и Investor.bg.
 
Дебатът събра на едно място най-добрите експерти в областта, представители на бизнеса и здравните институции. Модератор на дискусията бе д-р Борислав Борисов, експерт по лекарствена регулация. Акцентите бяха: същността на Оценката на здравните технологии, достъпността на българските пациенти до иновативни терапии, ролята на експертите и държаватa в ОЗТ, както и финансовата страна на процеса.
 
Деян Денев каза още, че ОЗТ подкрепя процеса и политиката на взимане на решения дали дадена терапия да се заплаща или не, но самата тя не е лекарствена политика.
 
„Няма спор, че иновациите в медицината, в това число и новите лекарства, помагат много на пациентите. Решенията затова дали една нова терапия да бъде заплащана с публични средства или не, трябва да бъдат взимани на базата на повече информация, на базата на доказателства. И именно заради това Оценката на здравните технологии е необходима на всяка една държава, особено когато тя иска да въвежда нови технологии и да ги ползва”, коментира още директорът на ARPharM.
 
 
По думите му обаче ОЗТ не е панацея за намаляване на публичните разходи за лекарства, защото въвеждането на нови технологии изисква повече ресурс.
 
Събитието бе открито от изпълнителния директор на AMGEN България д-р Красимира Чемишанска. По думите и ролята на иновативната индустрия е сериозна, като е изключително необходимо да бъде изградено партньорство между индустрията и институциите, така че да се гарантира обективност и прозрачност на процеса навъвеждане на ОЗТ. Тя подчерта, че това ще доведе до сигурен достъп на българските пациенти до иновативни терапии. 
 
„ОЗТ се базира на медицината, а тя се базира на доказателства. Трябва да правим правилните неща, а не само интуитивно да решаваме определени въпроси. Необходим е мост, който да позволи взимането на информирани решения, а не на такива, базирани на лобистки или други интереси”, подчерта по време на своята презентация проф. Петко Салчев, директор Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации” към Националния център по обществено здраве и анализи.
 
Проф. Салчев обясни още, че при ОЗТ става дума за терапии, които заместват вече съществуващи алтернативни лечения.
 
„Първа точка в ОЗТ е коя алтернатива замества, а не новопоявяващо се изведнъж нещо. Това е така, защото терапията трябва да замести нещо, което вече съществува. Ако тази иновация не замества някаква алтернатива, то тя не е никаква иновация”, коментира той.
 
„Смятам, че ще има голяма полза от въвеждането на ОЗТ, тъй като през такава оценка ще минават иновативните молекули, а не генерици например. Трябва обаче  да се намери баланс между цена и ефект. Има много иновативни лекарства. Очакваме голяма помощ от ОЗТ”, заяви проф. Николай Данчев, председател на Националния съвет по цени и реимбурсация на лекарствените продукти.
 
Сред участниците в дискусията бе и доц. Асена Стоименова, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. Според нея от решаващо значение у нас е създаването на ефективно електронно здравеопазване.
 
 
„Действително е необходима електронна система, електронно здравеопазване. Необходими са ни данни, въз основа на които да взимаме обективни, информирани и отговорни решения. Наличието на тези данни ще ни помогне не само да проследим ефекта от взимането на решения, но и да ги прогнозираме”, коментира тя.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Изхождайки от електронното здравеопазване, участниците се обединиха около тезата, че проблемът с електронните регистри на заболяванията в България е много сериозен.
 
„За да бъде конвертируема Оценката на здравните технологии, трябва да бъдат изпълнени три ключови фактора. На първо място, трябва да заработи електронното здравеопазване. Без електронно досие, без електронна рецепта, без проследяване, ОЗТ просто увисва, защото тя се базира на някаква трансферабилност на данни от други държави. На второ място, има огромно забавяне на регистрите на заболяванията. Нито един публичен регистър на заболяване, нито една публична база данни, до която натоварените с ОЗТ не могат да стигнат и да проследят. И на последно място – да, ОЗТ не е панацея и не намалява разходите. Докато не постигнем съгласие с политиците и увеличаване на дела за лекарства в бюджета, в публичния фонд, няма как пациентите да имат достъп до нови терапии”, коментира проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен съюз.
 
Проф. Петко Салчев се съгласи като изтъкна, че създаването на електронен регистър на дадено заболяване е много скъпо.
 
„Всяка специалност иска да създаде собствен регистър, но българското законодателство повелява друго. Има точно определени изисквания за създаването на един регистър. Тези изисквания трябва да бъдат строго спазвани. Ако смятате, че една таблица, съдържаща имената на пациентите е регистър – това не е така. Много е скъпо създаването на един регистър”. Той даде и пример с онкорегистъра на Швеция, който се поддържа от близо 200 души, при 6 млрд. крони бюджет.  
 
 
Здравен дебат се проведе с подкрепата на AMGEN – генерален партньор, Roche, Novo Nordisk и Astra Zeneca.