Адвокат Мария Шаркова специализира в САЩ по програма „Хюбърт Хъмфри“ на Фулбрайт и Държавния департамент на САЩ в областта на медицинското право, общественото здраве и здравните политики. 
Има опит в консултирането на държавни и частни болници в областта на правното регулиране в здравеопазването. Работи с неправителствени организации по теми като права на уязвими групи пациенти, медицински грешки, здравна информация. 
Автор е на множество статии в медиите и в научни списания, както и на книгата „Медицинският деликт“. Лектор е в Адвокатското училище към Висшия адвокатски съвет и в други организации. 
Управляващ съдружник в Адвокатско дружество “Шаркова и партньори”, предоставящо правни услуги в областта на здравеопазването и медицинското право.

Мария Шаркова участва като лектор в предстоящия Форум бременност и детско здраве на Puls.bg, който ще се проведе тази неделя в Пловдив. Към програмата >>


- Адвокат Шаркова, българите познаваме ли си правата при получаването на медицински грижи? Кои са основните, които трябва да знаем?


 

Избягвам да обобщавам, защото нивото на познаване е различно. Понякога пациентите просто знаят, че имат права, но нямат представа какви конкретно, не знаят как да ги реализират или имат погрешна представа за съдържанието им. Например много пациенти смятат, че имат право на напълно безплатна медицинска помощ, без да знаят, че това право има доста ограничения и често това незнание е повод за конфликти между пациенти и лекари.

 

Други права се знаят принципно, но без пациентът да има яснота как да ги реализира. Например правото на достъп до медицинската документация на самия пациент, правото на второ мнение, правото на осигуряване на медицински изделия от лечебното заведение, в което пациентът се лекува.

 

Понякога пациентите имат усещането, че техните права са нарушени, защото комуникацията между тях и медицинския персонал не се е осъществила адекватно. Тези случаи са изключително деликатни и доказват наличието на много дефицити в здравната ни система, на които за жалост са жертва и лекарите, и пациентите.

 

Участието ми във Форума, организиниран от Puls.bg е част от усилията, които полагам, за да стимулирам грамотността в областта на медицинското право както сред пациенти, така и сред лекари. Тази година ми предстои и специално обучение в Залцбург по темата, организирано от американо-австрийска фондация. 


 - А какви са задълженията ни като пациенти? Правата „вървят ръка за ръка“ със задълженията...

 

Знаете ли, забелязвам, че пациентите често нямат желание да поемат отговорност за своето здраве. Информираното съгласие например, е колкото право, толкова и задължение за пациента. В момента, в който ние бъдем информирани адекватно за предстоящото лечение, ние поемаме своята част от отговорността за нашето здраве и е необходимо да оказваме съдействие и работим ръка за ръка с нашия лекар. Разбира се, този процес е двустранен. Актуалните тенденции в здравеопазването илюстрират този процес като "танго за двама". Ако нашите права като пациенти се реализират по предвидения в закона начин, ние дължим да изпълним своята част от танца и да се съобразим с приетото лечение, да спазваме реда в лечебното заведение и да подпомагаме двустранната комуникация.


- Ще навлезем в една деликатна област - майчиното и детско здравеопазване. Какво според Вас и настоящите европейски норми подлежи на промяна в нашата здравна система?

 

На този въпрос ми е трудно да отговоря кратко. Но на първо място е нужно в диалога за промяната да бъдат включени жените. До този момент се пишат стратегии, стандарти и правила с единственото участие на лекарите, специалисти в тази области. Разбира се, че те са изключително компетентни от медицинска гледна точка, но не бихме могли да говорим за адекватно майчино и детско здравеопазване, без да включим основните участници в този процес - жените, които са субекти на тези грижи. Не си представям например, че лекарите биха искали да се осъществи здравна реформа без тях, ето защо е доста наивно да смятаме, че майчиното и детското здравеопазване може да се развива като непрекъснато се пренебрегва мнението на бременната и раждаща жена и на майката.

 

- Родилка и семейството ѝ смятат, че са накърнени правата им при получаването на медицинска грижа. Какво следва на направят, за да потърсят справедливост, което е от полза за цялото ни общество като цяло?

 

Искам да се стигне до момента, в който на този въпрос ще мога да отговоря така: нека се обърнат към своя лекар и да споделят с него притесненията си, а после заедно да решат възникналия проблем. В такива деликатни моменти последното нещо, от което родилката се нуждае, е да търси адвокати и инспекции. Но за жалост и това се случва. Според степента на засягане на правата, семейството може да се обърне към юрист, към Изпълнителна агенция "Медицински одит", Гореща линия към Министерство на здравеопазването. За съжаление, все още лечебните заведения не са осъзнали необходимостта от ползване на услугите на медиатор или болничен омбудсман, които биха могли да решават подобни конфликтни ситуации в зародиш и да предотвратяват развитието на конфликти. Надявам се, че ще стигнем и до този етап от развитие на здравните ни услуги.

 

Повече за Форум бременност и детско здраве на Puls.bg може да разберете от events.puls.bg