Мария Шаркова е адвокат по медицинско право. Управляващ съдружник е в Адвокатско дружество “Шаркова и партньори”, предоставящо правни услуги в областта на здравеопазването и медицинското право.

Специализирала е в САЩ по програма „Хюбърт Хъмфри“ на Фулбрайт и Държавния департамент на САЩ в областта на медицинското право, общественото здраве и здравните политики, както и в няколко европейски държави, сред които Австрия, Испания, Франция. 
Адвокат Шаркова има опит в консултирането на държавни и частни болници в областта на правното регулиране в здравеопазването, работи с неправителствени организации по теми като права на уязвими групи пациенти, медицински грешки, здравна информация. Член е на Мрежата за съвременна родилна грижа заедно с други юристи, медицински специалисти и активисти.

Автор е на множество статии в медиите и в научни списания, както и на книгата „Медицинският деликт“. Лектор е в Адвокатското училище към Висшия адвокатски съвет и в други организации. 


 

За поред път адвокат Мария Шаркова е лектор в нашия Форум бременност и детско здраве - неговото предстоящо издание ще се проведе тази неделя, 6 октомври, в Пловдив.


 - Адвокат Шаркова, за пореден път участвате във Форум бременност и детско здраве на Puls.bg, имате и други участия в събития и в предавания. На какво дължим тази активност да говорите за правата в здравеопазването?

 

Аз много внимателно подбирам форумите, на които взимам участие, тъй като публичността не е самоцел в моята практика. Приемам винаги с удоволствие поканите на Puls.bg не само заради смислените теми, които включвате в събитията си и прекрасната публика, но и заради специфичната обща на тема на форума - бременност, раждане и детско здраве.

 

Моята юридическа дейност съчетава не само практическа работа по отделни казуси, но и изследователска дейност. Смятам, че ако средата, в която работим не ни задоволява, трябва да полагаме усилия да я променяме. Специално в областта на правата на бременната и раждащата жена, за съжаление, страдаме от сериозни дефицити. Те са най-вече в областта на комуникацията между специалиста и жената и в патерналистичното мислене, което с години е преподавано и прилагано в практиката. Нека да уточня нещо важно - имаме блестящи специалисти в тази област, с които се срещаме и на Вашия форум. Въпросът е обаче да осигурим среда, в която пациентът и медицинската помощ, която му се оказва, да не трябва да зависят единствено и само от конкретен субективен фактор.

 

Това означава, че в определени аспекти трябва да се промени подходът, мисленето, нагласата и дори това, което се преподава в университетите. Всяка жена има право на информиран избор, като еднакво важни са и двете думи на това понятие: информиран и избор. Всяка жена има право на защита на нейното лично достойнство, има право да не бъде дискриминирана, да не бъде унижавана и да получи възможно най-качествената медицинска грижа. Не бива да приемаме пациента като досадник с претенции, като питащ многознайко, като неразбиращ човек. Пациентите също е добре да се опитат да разберат и гледната точка на медицинските специалисти - това, че често са прегрели от работа; че някои много важни за нас дейности, за тях са рутина; за това, че често не схващат нашата гледна точка и смятат, че е важно да изпълним тяхната препоръка, защото тя ни гарантира по-добри резултати. Разминаванията в очакванията и различните гледни точки често водят до конфликти и това рефлектира върху работната атмосфера, качеството на медицинската помощ и доверието лекар – пациент.

 

Моята работа като юрист, работещ в тази сфера, която съчетава специфичен опит и познания в областта на медицинското право и правата на човека, в частност на жената – пациент, е да положа усилия да променя тези нагласи, без да създавам допълнителни конфликти, напрежение и да взимам страна. Това е причината да бъда активна и заради това станах част от Мрежата за съвременна родилна грижа.

 

- По принцип, хората са чувствителни по темите от сферата на здравеопазването, а когато става въпрос за деца, бременни и родилки обществото реагира светкавично. Какво е важно да знаят младите семейства относно правата им, касаещи получаването на медицинска услуга?

 

По този начин отваряме леко "завесата" за предстоящата презентация на форума тази есен. Ще разгледаме няколко групи въпроси, обхващащи като правата на бременната жена и нейното дете като здравноосигурени пациенти, така и правата им като пациенти по принцип. Тук няма да се ограничим само до информираното съгласие, за което вече сме говорили доста. Има други важни въпроси, които съпътстват цялата бременност, раждането и дори годините след него.

 

  • На какви безплатни услуги има право бременната и раждащата жена?
  • А нейното дете?
  • Какво се доплаща в болниците и по какъв ред?
  • Какви права има детето ми и аз като негов родител?

 

Все интересни и важни теми, които вълнуват младите родителите от момента, в който създадат семейство. Обещавам, че ще бъде полезно и интересно.

 

- Медицинската общност сякаш трудно допуска „чуждо мнение“ и на нас, пациентите, ни се налага често да разбиваме ледове. На какво според Вас се дължи това отчуждаване от пациента?

 

Няма съмнение, че това е една от най-сложните професии, изискваща съчетаване на много качества, както лични, така и професионални. Обучението е тежко, а всеки уважаващ себе си специалист не приключва с него след получаване на дипломата си. При това дейността е и правно регулирана, т.е. подчинява се на много сложни правила, които да гарантират безопасността на извършваните дейности и да намалят рисковете, които неизменно я съпътстват.

 

Нека да добавим към всичко това ежедневните сложни казуси, които се налага да разрешават специалистите и от които зависи животът и здравето на пациента.

 

Няма как това да не се отразява на съсловието. Например забелязала съм, че трудно се приема мнение "отвън", защото се смята, че който не се е пекъл на техния огън, няма право да взима отношение. Аз разбирам тази логика, защото и в личен, и в професионален план съм добре запозната с дейността на медицинските специалисти и спецификата на тяхната професия. В същото време обаче не бива да забравяме, че в процеса на лечение на пациентите има и други участници - например самите пациенти, които имат собствените си притеснения, преживявания, трудности и болка. Нека не забравяме, че няма как да отделим едни толкова сложни процеси и да задоволим само интересите на един от участниците, без да разберем и осъзнаем другите гледни точки. И отново се връщаме към необходимостта от диалог, взаимно разбиране на проблемите, уважението и доверието.

За съжаление, през годините множеството финансови и административни проблеми в здравеопазването превърнаха тези на "фронтовата линия" в жертви на многобройните реформи и опити. Това доведе до възникване на конфликти, които рефлектираха сериозно върху доверието между специалистите и пациентите. А това, ако се изгуби и не работим върху него, ще унищожи здравеопазването.

 

- Едва ли има друг лекар по света, който така да е хулен, както българския... В световната практика има ли пример за лек, който да ни извади от тази ситуация лекари и пациенти да са едни срещу други?

 

За съжаление, в много държави има проблеми с агресията срещу лекари. Миналата година в болницата в Гренобъл колегите ми разказаха, че е имало няколко нещастни случая, завършили тежко и дори фатално. В САЩ например във всяко Спешно отделение, в което съм влизала, има поне един полицай, който дежури. Ако постоянно се противопоставяме един на друг, скоро няма да излезем от това колело.

 

Преди няколко години, докато специализирах в САЩ, повдигнах настоятелно темата за медиацията и нейната полезна роля за управление на конфликтите в здравеопазването. Като част от алтернативните методи за решаване на спорове, медиацията е един много ефективен инструмент. Дотолкова, че понякога дори няма значение какъв е крайният резултат от проведената процедура, а самият процес, в който страните се учат да се изслушват, научават се да разбират гледната точка на опонента в спора и търсят заедно възможните решения.

 

Тази "заедност" е много важна, когато търсим решения на сериозни проблеми в здравеопазването. Важно е всяка значима промяна да бъде анализирана през очите на всички засегнати от нея и да не се налага ултимативно.

 

Темата придобива все по-голяма популярност и доста колеги започнаха да се интересуват от нея, което ме радва много. БЛС също оценява ролята на медиацията и търси начини за нейното популяризиране сред медицинската общност, което е огромен напредък.

 

Най-трудно е популяризирането на медиацията сред мениджърите в лечебните заведения. С малки изключения, все още не се съзнава важната роля на тези инструменти - ефективна комуникация, медиация, здравен омбудсман. Това е обяснимо, защото, когато ежедневно трябва да се справяш с финансови рестрикции, с недостиг на средства, с тежка бюрокрация, подобни идеи изглеждат като екзотика. Но именно тези усилия постепенно ще доведат до промяна в мисленето, подхода, манталитета и ще донесат така желаната промяна. Убедена съм в това!

 

- Нека да се фокусираме върху темите на Форум бременност и детско здраве, кои са онези двете, поне две, основни права, които бъдещата майка / родилка трябва да знае и да отстоява? Останалите ще оставим за Форума в Пловдив на 6 октомври.

 

Разбира се, правото на информиран избор. Не трябва да забравяме, че това е бременността и раждането на самата жена, а не на някой друг. И затова тя има право да бъде информирана и да реши какво и как може да се случи.

 

Право да получи възможно най-качествената медицинска помощ, основана на доказателства.


Можете да чуете адвокат Мария Шаркова на предстоящия тази неделя Форум бременност и детско здраве на Puls.bg в Пловдив. Повече за събитието, лектори, теми и локация можете да намерите на events.puls.bg