От началото на годината е в сила наредбата на здравното министерство, с която се въвежда Оценка на здравните технологии (ОЗТ). Въвеждането на този механизъм е част от мерките на министерството за ограничаване на публичните разходи за лекарства, които всяка година нарастват, а публичният фонд не успява да удържи на постоянно навлизащите нови и скъпи терапии.
 
България е последната държава от Европейския съюз, която въвежда оценка на здравните технологии.
 
Наредбата за ОЗТ вече е в ход, но не се приема еднозначно от всички страни. Сформирана е работна група, която в преговори с министерството да развие механизма, така че при прилагането му в България да се оценят ползите от него наред с тези на иновативните медикаменти. 
 
Какви са ползите от въвеждането на Оценка на здравните технологии в България, в какви посоки индустрията вижда развитието на механизма. По тези въпроси провеждаме поредното издание на Здравен дебат на 24 юни. 
 
Сред участниците във форума са д-р Глинка Комитов, управителят на НЗОК, проф. Илко Гетов, председателят на Българския фармацевтичен съюз, доц. Асена Стоименова, директорът на ИАЛ, проф. д-р Петко Салчев от НЦОЗА, представители на индустрията и експерти.
 
Ето какви мнения по темата изразиха в аванс някои от участниците в предстоящия дебат и заинтересованите страни пред репортер на Investor.bg.
 
Проф. д-р Петко Салчев: Целта на ОЗТ е да подпомогне по-бързото навлизане на съвременните терапии
 
България е последната от 28-те страни членки на ЕС, която въвежда оценка на здравните технологии. „Целта на оценката на здравните технологии е да подпомогне навлизането по-бързо на съвременните терапии. Ако кажем, че терапията е необходима и отговаря на всички условия, тя няма да чака всички етапи по събиране на данни, натрупване на постмаркетингов период и т. н.“, коментира проф. д-р Петко Салчев от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).
 
За иновативната индустрия смисълът на оценката на здравните технологии е да се докаже, че новите медикаменти носят ползи за обществото и ролята на оценката е именно да покаже кои от тях си заслужава да се плащат от здравните фондове, каза д-р Красимира Чемишанска, директор на Amgen за България.
 
Д-р Кр. Чемишанска: Нека да докажем, че иновативните продукти водят до сериозни ползи, а не до изчерпване на бюджета
 
Ползите от въвеждането на оценката на здравните технологии в България са свързани с това, че ще се даде възможност иновативните продукти да докажат клиничните и икономическите си ползи. Смисълът този механизъм да бъде приложен и у нас е иновациите да не бъдат категоризирани като скъпи и с това да бъде спрян достъпът им до определен пазар. Затова иновативните компании са заинтересовани оценката на здравните технологии да се случи бързо и по правилния начин и в България.
 
С ОЗТ ще докажем, че тези продукти водят до сериозни ползи, а не до изчерпване на бюджета. Крайно време е на иновативните подходи в медицината да се гледа не като разход, а като инвестиция, призова д-р Чемишанска.
 
Деян Денев: ОЗТ подпомага властите за правилно решение за финансирането на дадена иновативна терапия
 
Оценката на здравните технологии трябва да се развива в България, така че да не е преграда между новите технологии и пациентите. Тази позиция застъпи Деян Денев, директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).
NEWS_MORE_BOX
 
 
Оценката на здравните технологии подпомага правителствата във вземане на правилно решение за финансирането на дадена иновативна терапия от публичния фонд. В Европа и в света, за да се разпознава иновацията от правителството, трябва да минава през информирано решение. Именно тук е ролята на ОЗТ, което на практика представлява експертни оценки, които препоръчват или не дадена терапия за финансиране от публичния фонд, обясни Денев. В момента няма държава в Европа, която да се справя в това решение без тази процедура. Още повече, че постоянно навлизат съвременни терапии за лечение на важни социално-значими заболявания.
 
Трябва да се развива механизмът на ОЗТ, но да не е преграда между новите технологии и пациентите, защото в началото би било много лесно, поради практически трудности, новите терапии да не стигнат до пациентите, ако новият механизъм не е сработил навреме, отбеляза Деян Денев.
 
Д-р Евгени Тасовски: ОЗТ може да оптимизира разходите за здраве и да обоснове нарастването им
 
БГФармА подкрепя въведените изисквания за провеждане на оценка на здравните технологии за нови иновативни молекули, както и преоценката на действащи високо разходни медикаменти чрез принципа на поддържане на реимбурсния статус, посочва д-р Евгени Тасовски, Българска генерична фармацевтична асоциация (БГФармА). Той коментира, че оценката на здравните технологии може да оптимизира разходите за здраве, може и да обясни нарастването им, да допусне или да увеличи използването на определени здравни технологии и да ограничи или спре използването на други.
 
Проф. Илко Гетов: С въвеждането на ОЗТ се свежда до минимум допускането на псевдо иновации
 
Няма основателни притеснения за възпрепятстване на достъпа на иновативни лекарства с доказан ефект до позитивната листа след оценка на здравните технологии, смята проф. Илко Гетов, председател на Български фармацевтичен съюз. Фармацевтичните компании имат добре работещи и компетентни екипи, които биха се справили с подобно предизвикателство, посочи той.
 
Д-р Жасмина Коева: Необходимо e прецизиране от гледна точка на персонализираната медицина
 
Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) подкрепя въвеждането на Оценка на здравните технологии в България. Смятаме обаче, че е необходимо прецизиране от гледна точка на персонализираната медицина, сподели председателят на БАПЕМЕД д-р Жасмина Коева. Сред най-съществените притеснения е това, че наредбата е за оценка, но само на лекарствени продукти. Все още не е регламентирана ОЗТ за медицинските изделия. А съпътстващата диагностика е задължителна при лекарствата за таргетна терапия.
 
Д-р Борислав Борисов: Очаквам въвеждането на оценка на здравните технологии повече от 15 години
 
Факт е, че Балтийските страни въведоха органи по ОЗТ преди повече от десет години. Проблемът е, че малко са хората не само в България, но и в света, които работят в тази много специфична област, която съчетава познания по медицина с такива по икономически инструментариум", коментира д-р Борислав Борисов, експерт по лекарствена регулация, който ще модерира това издание на Здравния дебат.
 
Според него е наложително от самото начало двете страни да са в работен диалог. Да има и достатъчно възможности за обучение на експертите и от двете страни, както това се прави и в другите държави, защото е динамична област. Още повече, че всяка от държавите, които сме избрали за референтни, има свой модел за оценка.
 
Здравен дебат се провежда с подкрепата на AMGEN – генерален партньор, Roche, Novo Nordisk и Astra Zeneca 
 
Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) е институционален партньор.