Аркади Шарков е икономист от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП). Експертизата му е в сферите икономика на здравеопазването и данъчна политика. 
Завършил е магистратура по публични политики с профил международно търговско право в Маастрихтския университет. Магистърската му работа е на тема „Ефективност на реформите в българското здравеопазване.“
 
Началото на здравната реформа в България датира от 1999 г. до ден днешен, като вместо системата на здравеопазване да се подобрява и модернизира, тя претърпява ежегоден колапс както във финансово, така и в ефикасно отношение. Напоследък обаче се забелязват позитивни наченки на политическа и административна воля неуредиците и диспропорциите в системата да бъдат редуцирани и на практика да се пристъпи към реални реформи, заимствани от добри европейски практики.
 

Какво се случва?

Тъй като Парламента ще бъде разпуснат в лятна ваканция, през последната седмица напрежението по темата здравеопазване нарасна драстично. Изборът на нов управител на НЗОК се сведе до проф. Камен Плочев, който бе признат от управляващи и опозиция като доказан експерт в областта си и като унитарно решение, което да не създава напрежение сред политическите сили. За сметка на д-р Комитов, проф. Плочев влиза с чисто досие в здравната система и има възможност наистина да даде началото на плодотворен диалог между министерство на здравеопазването, политиците и Касата, като обществен орган. 
 
От друга страна сме свидетели на критики към министъра на здравеопазването проф. Петров по отношение на забавената обществена поръчка за радиосистемата за свързаност на линейните на Спешна помощ. Този проблем изправи на нокти както здравното ведомство, така и Бърза помощ и пациентите. Забавянето на поръчката свидетелства за неефективност и липса на административна кохерентност в здравното ведомство, както и между министъра и неговите подопечни. На 27 юли бе пусната обществена поръчка от Министерството на здравеопазването (МЗ) с прогнозна стойност 4,32 млн. лв., а законоустановеният срок за участие е 3 дни. За пореден път ставаме свидетели на обявяване на грандиозни по обем обществени поръчки, за които офертите трябва да се подготвят за отрицателно време, но пък е факт, че този път поръчката е с по-ниска стойност от предходната за същата услуга на стойност 5,4 млн. лв.
 
Българският лекарски съюз (БЛС) излезе с алтернативен бюджет за здравеопазването, който ще предложи на вниманието на народните представители. Въпросът е, че бюджетът е на стойност 4 млрд. лв. (което е увеличение с 15% спрямо миналогодишният бюджет, който е 3,45 млрд. лв.) с него се цели да бъдат премахнати т.нар. „надлимитни дейности“, които бяха създадени, за да се контролира разходването на пари в болничната помощ. Проблемите пред подобно предложение са два – болничната помощ е свръхфинансирана за сметка на доболничната и отново се залага на идеята да лекуваме вече болни хора, вместо да предотвратим заболяването, от друга страна – нарушаването на фискалната дисциплина създава порочен модел, от който болниците (най-вече държавните) имат пряка изгода. И както е доказано досега с всяко увеличение на бюджета за здраве – парите отново ще бъдат изразходени неефективно, а недоволството ще се изрази в желание за поредната актуализация на бюджета на НЗОК.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Председателят на здравната комисия в парламента, д-р Дариткова, наблегна на идеята за въвеждане на електронно здравеопазване, чиято цел е да улесни административно системата, както за лекари, така и за пациенти, а също така и да направи прозрачни здравните дейности, финансирани от държавата. Разговорът се завъртя и около въвеждането на електронните рецепти, които да заменят рецептурните книжки, а също така и да улеснят предписването, проследяването и закупуването на лекарства, финансирани от НЗОК. Това предложение е в позитивна насока, но винаги въпросите „кога“ и „по какъв начин“ остават на дневен ред. 
 

Върху какво трябва да се наблегне?

Здравната система издиша ежегодно в два сектора – болнична помощ и лекарства. В тези сектори липсват мониторинг, анализ на данните и контрол. 
 
В болничната помощ разходите продължават да нарастват по направленията на социално значимите заболявания – заболяванията на дихателната система, на органите на кръвообращението и новообразуванията. На макро ниво не се забелязва голям растеж или спад на заболеваемостта, за болестите на дихателната система тя запазва средни нива от приблизително 230 хил. заболели между 2013 и 2015 г., за болестите на кръвообръщението заболелите в същия период са средно 317 хил., а за новообразуванията – 158 хил. души между 2013 и 2015 г. Проблемите изникват, когато анализът бъде направен на микро ниво – по общини и по Районни здравни инспекции. Наскоро излезе изследване, което показа покачване на общата заболеваемост в една община от 2400 на 4000 човека за времето между 2014 и 2015 г., без да има обективни етиологични или демографски причини за това. Нужен е контрол по отношение изписването на направления за посещение при специалист, а също така и при провеждането на болничното лечение, за да се намалят преразходите в системата. 
 
По отношение на лекарствената политика, провеждана от НЗОК сме свидетели на ежегоден преразход и актуализация на бюджета благодарение на определен тип лобизъм, изповядван от някои пациентски организации. В групи, където има съществуващи ефективни генерични медикаменти продължават да се реимбурсират и оригиналите, а това става за сметка на обема от пациенти, който може да бъде увеличен, ако правителството и НЗОК предприемат реформа, насочена към про-генерично изписване. Тук важна роля може да има електронното здравеопазване, което според одит на Сметната палата е в задънена улица. Една стъпка в правилната посока би било да се въведе електронната рецепта, където вместо бранд да бъде изписан INN (Международното непатентно наименование) на лекарството. Такива препоръки бяха дадени в доклад на Международната банка за възстановяване и развитие, част от групата на Световната банка, който бе изготвен за българското правителство през 2015 г. В доклада е наблегнато също, че липсва свободен пазар и конкуренция между генеричните лекарства, причина за което е съществуването на политиката за ценово рефериране. Свидетели сме на задължение за INN предписване в множество от европейските държави, в т.ч. Литва, Естония, Португалия, Румъния. По отношение на генеричното изписване в Европа, първенци пък са големите икономики като Великобритания, Германия и Холандия, а Франция наскоро започна реформа в тази насока. Друга опция е генеричната субституция, която също е правилна стъпка в посока редукцията на плащанията. Всичко това трябва да бъде съпроводено с позитивна кампания от страна на МЗ за популяризация на изписването и лечението с генерични медикаменти. Свидетели сме на такива навсякъде в Европа, а в САЩ – самата Администрация на храните и лекарствата има такъв сегмент в своя сайт. Целта на този тип политика е да бъдат оптимизирани средства от бюджета и да се увеличи покритието на пациенти. С прости думи – повече лекувани пациенти за същия бюджет.
 
Надеждата е от септември да има съгласие по горните теми и да се премине към един рационален модел на разходване на парите за здраве, от който да имат полза пациентите, болниците и Касата. Въпросът е кой ще развърже Гордиевият възел и дали няма нетърпеливо да пожелае да го разсече с меч по примера на Александър Велики. Нужни са постепенни промени в правилата посока, целящи оптимизация на средства и по-строг контрол за тяхното разходване.