Д-р Стойчо Кацаров е един от основателите и председател на Управителния съвет на Центъра за защита на правата в здравеопазването. Той е лекар със специалност по вътрешни болести и магистър по право.

 

Последователно е бил председател на общински съвет, областен управител, народен представител в 38 и 39-то Народно събрание, зам.-министър на здравеопазването. Работил е като управител на лечебни заведения, консултант на омбудсмана и преподавател по здравен мениджмънт. Ръководил е множество национални и международни проекти.

- Д-р Кацаров, нека направим обзор на нововъведенията в здравния сектор от тази година. Какво отражение може да очакват пациентите?Повечето нововъведения са в посока засилване на държавната намеса в лечебното здравеопазване. Увеличава се регулацията, ограничава се конкуренцията и се лимитира свободният избор на пациента. Резултатите от това могат лесно да се прогнозират – повишаване на цените на медицинските услуги и влошаване на качеството им.


- При условие, че Европейският съюз (ЕС) предвижда електронна идентификация под формата на лична карта с чип, която трябва да бъде въведена и в България на някакъв етап, какъв е смисълът от заявеното намерение за идентификация с пръстов отпечатък? Още повече, че вече беше похарчена сериозна сума за идентификаторите за личните карти в болниците...


Държавата задължи всички болници да закупят и инсталират Идентификаторите за лични карти – ОCR четци, с мотиви, че така ще се намалят разходите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и ще има по-добра отчетност. Резултатите сочат, че няма намаляване на разходите, а съществуването на две паралелни системи за отчитане създава проблеми, вместо да ги решава.


Въвеждането на лична карта с чип ще отнеме 5-10 години. Министерството на здравеопазването търси решение сега. Алтернативно решение е да се използва европейската здравна карта, която в последствие да се замени с личната карта, за да не се налага лекарите през няколко години да купуват четци за карти или за отпечатъци. По-важно е обаче друго – изграждането на национална здравна информационна система с персонален пациентски запис. Без нея идентификаторите, независимо дали са пръстови отпечатъци, или някакви карти, не вършат работа.


- Кои от предложените мерки смятате, че ще затегнат контрола и средствата на НЗОК ще започнат да се харчат по-отговорно?


Намаляването на разходите и ефективното харчене са две различни неща. НЗОК и сега намали разходите си с въвеждането на лимити, но така парите се харчат още по-неефективно.


- Какви други мерки в тази посока са необходими, особено в посока облекчаване на административните изисквания и бюрокрацията?


Контролът няма да се подобри без съучастието на пациента. Пациентът е потребител, който е предплатил услугата. Нужен е механизъм за обратна връзка. НЗОК плаща с неговите пари от негово име и трябва да се интересува дали е доволен, или не.

NEWS_MORE_BOX


- Като цяло за здравния сектор, кои са мерките, които наистина биха „излекували“ системата от тежките проблеми, и за какъв период от време може да се очаква да подействат, ако бъдат приети?


Мерки, насочени към дерегулация, демонополизация и приватизация. Задължително е и въвеждане на механизъм на обратна връзка с пациентите – дали са доволни, или не от проведеното лечение. Мерките могат да се въведат за няколко месеца. Резултатите ще дойдат по-късно, защото е необходимо време за промяна на нагласите и манталитета.


- Кои са най-радикалните според Вас мерки за дерегулация и конкуренция в здравния сектор, които биха проработили в български условия?


Приватизация на всички лечебни заведения и прекратяване на държавната помощ, отмяна на медицинските стандарти и така наречената Национална здравна карта, премахване на монопола на НЗОК, в този ред.


- Как виждате отражението на мерките, които вече се приеха с последната серия законови промени от това лято? Какви резултати да очакваме от тях?


За съжаление, депутатите отхвърлиха приватизацията и предложението пациентът да може да подаде сигнал, ако не е доволен от лечението, който сигнал да води автоматично до проверка от НЗОК. Това бяха много важни предложения, които биха подобрили съществено здравната система. Промените, свързани с лекарствата, дадоха очаквания финансов резултат за НЗОК. Тук здравните власти трябва да бъдат поздравени и подтикнати да подобрят и реимбурсните листи.  


- В момента е в процес на обсъждане бюджетът на НЗОК. Като че ли отново виждаме повтарящи се закономерности и в Бюджет 2016?


Парите са същите, разпределението е аналогично на предишните години. Лимитите остават, променя се начинът на определянето им. До сега НЗОК определяше лимит на болница. От следващата година ще се определя лимит на всяка клинична пътека. Директорът на РЗОК получава право сам да определя на коя болница колко случая (пътеки) да плати. Това представлява разюздан до крайност монопол и ще създаде условия за мащабна корупция.


- Какви са най-честите оплаквания на пациентите, които се обръщат към ЦЗПЗ?


Най-честите оплаквания са от лошо качество на лечението – като се започне от лоши условия, лошо отношение и се стигне до липса на резултат от лечението. В последните месеци зачестиха оплакванията от ТЕЛК и за липса на лекарства.


- Има ли нужда от специален закон за правата на пациентите, за което се говореше преди време?


Не. Важно е правата да са разписани добре и да се спазват. Няма значение дали са в един или няколко закона.